Main Menu
User Menu

21. polní divize (L) [1943-1945]

21st Field Division (L)

21. Feld-Division (L)

     
Název:
Name:
21. polní divize (L)
Originální název:
Original Name:
21. Feld-Division (L)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Polní divize letectva 21
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1943-DD.12.1943 VIII. armádní sbor
DD.12.1943-DD.03.1944 X. armádní sbor
DD.03.1944-DD.04.1944 VI. dobrovolnický armádní sbor SS (lotyšský)
DD.04.1944-DD.12.1944 XXXVIII. armádní sbor
DD.12.1944-DD.01.1945 VI. dobrovolnický armádní sbor SS (lotyšský)
DD.01.1945-DD.02.1945 XVI. armádní sbor
DD.02.1945-DD.03.1945 XXXXIII. armádní sbor
DD.03.1945-08.05.1945 XVI. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
01.11.1943-DD.05.1944 Licht, Rudolf Eduard (Generalleutnant)
DD.05.1944-DD.05.1944 Goltzsch, Rudolf (Oberst)
DD.05.1944-30.08.1944 Licht, Rudolf Eduard (Generalleutnant)
30.08.1944-16.02.1945 Henze, Albert (Generalmajor)
16.02.1945-08.05.1945 Barth, Otto (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.11.1943-03.11.1943 Heckel, Otto (Major)
03.11.1943-01.12.1944 Rüden, Heinz Friedrich (Oberstleutnant)
01.12.1944-08.05.1945 Flor, Hartwig (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1943-08.05.1945 Dělostřelecký pluk 21 (L)
01.11.1943-08.05.1945 Myslivecký pluk 41 (L)
01.11.1943-DD.11.1944 Myslivecký pluk 42 (L)
01.11.1943-DD.11.1944 Myslivecký pluk 43 (L)
DD.01.1944-08.05.1945 Granátnický prapor ke zvláštnímu použití 540

Ručně vyplněné položky:
01.11.1943-08.05.1945 Myslivecký pluk 41 (L)
01.11.1943-08.05.1945 Myslivecký pluk 42 (L)
01.11.1943-08.05.1945 Myslivecký pluk 43 (L)
01.11.1943-08.05.1945 Dělostřelecký pluk 21 (L)
01.11.1943-08.05.1945 Divizní jednotky 21 (L)
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/21-polni-divize-L-1943-1945-t114526#398659Verze : 1
MOD
1943-1945Divizní jednotky 21 (L) Division Units 21 (L) Divisions-Einheit 21 (L)
mušketýrský prapor 21 (L) Fusillier Battalion 21 (L) Füsilier-Bataillon 21 (L)
protitankový oddíl 21 (L) Anti-tank Section 21 (L) Panzerjäger-Abteilung 21 (L)
ženijní prapor 21 (L) Pioneer Battalion 21 (L) Pionier-Bataillon 21 (L)
spojovací oddíl 21. polní divize (L) Division Signal Company 21 (L) Divisions-Nachrichten-Abteilung 21 (L)
polní doplňovací prapor 21 (L) Field Replacement Battalion 21 (L) Feldersatz-Bataillon 21 (L)
velitelství podpůrných jednotky 21. polní divize (L) Commander of Division Supply Troop 21 (L) Kommandeur der Divisions-Nachschubtruppen 21 (L)
administrativní služba 21 polní divize (L) Administration Service 21 (L) Verwaltungsdienste 21 (L)
zdravotnická služba 21. polní divize (L) Medical Service 21 (L) Sanitätsdienste 21 (L)
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/21-polni-divize-L-1943-1945-t114526#398661Verze : 0
MOD