Main Menu
User Menu

Pěší pluk 5 [1945-1945]

5th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 5
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 5
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.05.1945
Předchůdce:
Predecessor:
1. čs. úderný prapor 1. československá divise
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk 5 /motorisovaný/
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.05.1945-01.06.1945 1. divise
01.06.1945-01.10.1945 12. divise
Dislokace:
Deployed:
25.05.1945-01.06.1945 Praha, kasárny /
01.06.1945-01.10.1945 Bílina, kasárny /

Velitel:
Commander:
25.05.1945-DD.06.1945 Benda, Oskar (Podplukovník)
DD.06.1945-01.10.1945 Procházka, Vladimír (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.10.1945 Náhradní prapor pěšího pluku 5
01.06.1945-01.10.1945 Pěší prapor I/5
01.06.1945-01.10.1945 Pěší prapor II/5
01.06.1945-01.10.1945 Pěší prapor III/5

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha,
https://vojenstvi.cz/vasedotazy_111.htm
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-5-1945-1945-t114519#398648Verze : 0
MOD