Main Menu
User Menu

19. polní divize (L) [1943-1944]

19th Field Division (L)

19. Feld-Division (L)

     
Název:
Name
19. polní divize (L)
Originální název:
Original Name:
19. Feld-Division (L)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Polní divize letectva 19
Datum zániku:
Disbanded:
01.06.1944
Nástupce:
Successor:
19. útočná divize letectva
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1943-DD.05.1944 LXXXIX. armádní sbor
DD.05.1944-01.06.1944 Skupina armád B
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
01.11.1943-01.06.1944 Baeßler, Erich (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.11.1943-01.06.1944 Hildebrand, Gerhard (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1943-01.06.1944 Divizní spojovací oddíl 19 (L)
01.11.1943-01.06.1944 Dělostřelecký pluk 19 (L)
01.11.1943-01.06.1944 Myslivecký pluk 37 (L)
01.11.1943-01.06.1944 Myslivecký pluk 38 (L)
01.11.1943-01.06.1944 Ženijní prapor 19 (L)
12.01.1944-01.06.1944 Fyzilírský prapor 19 (L)
12.01.1944-01.06.1944 Myslivecký pluk 45 (L)

Ručně vyplněné položky:
01.11.1943-01.06.1944 Myslivecký pluk 37 (L)
01.11.1943-01.06.1944 Myslivecký pluk 38 (L)
dd.02.1944-01.06.1944 Myslivecký pluk 45 (L)
01.11.1943-01.06.1944 Dělostřelecký pluk 19 (L)
01.11.1943-01.06.1944 Divizní jednotky 19 (L)
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/19-polni-divize-L-1943-1944-t114518#398645Verze : 1
MOD
1943-1944Divizní jednotky 19 (L) Division Units 19 (L) Divisions-Einheit 19 (L)
mušketýrský prapor 19 (L) Fusillier Battalion 19 (L) Füsilier-Bataillon 19 (L)
protitankový oddíl 19 (L) Anti-tank Section 19 (L) Panzerjäger-Abteilung 19 (L)
ženijní prapor 19 (L) Pioneer Battalion 19 (L) Pionier-Bataillon 19 (L)
spojovací oddíl 19. polní divize (L) Division Signal Company 19 (L) Divisions-Nachrichten-Abteilung 19 (L)
polní doplňovací prapor 19 (L) Field Replacement Battalion 19 (L) Feldersatz-Bataillon 19 (L)
velitelství podpůrných jednotky 19. polní divize (L) Commander of Division Supply Troop 19 (L) Kommandeur der Divisions-Nachschubtruppen 19 (L)
administrativní služba 19 polní divize (L) Administration Service 19 (L) Verwaltungsdienste 19 (L)
zdravotnická služba 19. polní divize (L) Medical Service 19 (L) Sanitätsdienste 19 (L)
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/19-polni-divize-L-1943-1944-t114518#398646Verze : 0
MOD