Main Menu
User Menu

18. polní divize (L) [1943-1944]

18th Field Division (L)

18. Feld-Division (L)

     
Název:
Name:
18. polní divize (L)
Originální název:
Original Name:
18. Feld-Division (L)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Polní divize letectva 18
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1943-DD.08.1944 LXXXII. armádní sbor
DD.08.1944-DD.09.1944 I. tankový sbor SS Leibstandarte
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
01.11.1943-01.02.1944 Rupprecht, Wilhelm (Generalleutnant)
01.02.1944-DD.09.1944 Tresckow, Joachim von (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.11.1943-01.12.1943 Windt, ? (Major)
15.12.1944-03.08.1944 Hobusch, Albert (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
12.12.1943-DD.MM.RRRR Oddíl pobřežního dělostřelectva pozemního vojska 1244

Ručně vyplněné položky:
01.11.1943-DD.09.1944 Myslivecký pluk 35 (L)
01.11.1943-DD.09.1944 Myslivecký pluk 36 (L)
dd.02.1944-DD.09.1944 Myslivecký pluk 48 (L)
01.11.1943-DD.09.1944 Dělostřelecký pluk 18 (L)
01.11.1943-DD.09.1944 Divizní jednotky 18 (L)
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
18. polní divize (L) byla zničena v srpnu 1944 a její zbylý personál byl absorbován 18. divizí lidových granátníků.
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL CZ: https://www.valka.cz/18-polni-divize-L-1943-1944-t114510#398636Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/18th-Field-Division-L-t114510#398636Version : 0
MOD
1943-1944Divizní jednotky 18 (L) Division Units 18 (L) Divisions-Einheit 18 (L)
mušketýrský prapor 18 (L) Fusillier Battalion 18 (L) Füsilier-Bataillon 18 (L)
protitankový oddíl 18 (L) Anti-tank Section 18 (L) Panzerjäger-Abteilung 18 (L)
ženijní prapor 18 (L) Pioneer Battalion 18 (L) Pionier-Bataillon 18 (L)
spojovací oddíl 18. polní divize (L) Division Signal Company 18 (L) Divisions-Nachrichten-Abteilung 18 (L)
polní doplňovací prapor 18 (L) Field Replacement Battalion 18 (L) Feldersatz-Bataillon 18 (L)
velitelství podpůrných jednotky 18. polní divize (L) Commander of Division Supply Troop 18 (L) Kommandeur der Divisions-Nachschubtruppen 18 (L)
administrativní služba 18 polní divize (L) Administration Service 18 (L) Verwaltungsdienste 18 (L)
zdravotnická služba 18. polní divize (L) Medical Service 18 (L) Sanitätsdienste 18 (L)
Zdroj: https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL CZ: https://www.valka.cz/18-polni-divize-L-1943-1944-t114510#398638Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/18th-Field-Division-L-t114510#398638Version : 0
MOD