Main Menu
User Menu

17. polní divize (L) [1943-1944]

17th Field Division (L)

17. Feld-Division (L)

     
Název:
Name:
17. polní divize (L)
Originální název:
Original Name:
17. Feld-Division (L)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Polní divize letectva 17
Datum zániku:
Disbanded:
28.09.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1943-DD.08.1944 LXXXI. armádní sbor
DD.08.1944-28.09.1944 LXVII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
01.11.1943-05.11.1943 Korte, Hans (Oberst)
05.11.1943-09.09.1944 Höcker, Hans Kurt (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.11.1943-15.09.1944 Warning, Elmar (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pluk pobřežního dělostřelectva pozemního vojska 1253
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pluk pobřežního dělostřelectva pozemního vojska 1254

Ručně vyplněné položky:
01.11.1943-28.09.1944 Myslivecký pluk 33 (L)
01.11.1943-28.09.1944 Myslivecký pluk 34 (L)
15.02.1944-28.09.1944 Myslivecký pluk 47 (L)
01.11.1943-28.09.1944 Dělostřelecký pluk 17 (L)
01.11.1943-28.09.1944 Divizní jednotky 17 (L)
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
17. polní divize (L) byla téměř zničena v srpnu 1944 a její zbylý personál byl absorbován 167. divizí lidových granátníků.
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/17-polni-divize-L-1943-1944-t114509#398634Verze : 0
MOD
1943-1944Divizní jednotky 17 (L) Division Units 17 (L) Divisions-Einheit 17 (L)
mušketýrský prapor 17 (L) Fusillier Battalion 17 (L) Füsilier-Bataillon 17 (L)
protitankový oddíl 17 (L) Anti-tank Section 17 (L) Panzerjäger-Abteilung 17 (L)
ženijní prapor 17 (L) Pioneer Battalion 17 (L) Pionier-Bataillon 17 (L)
spojovací oddíl 17. polní divize (L) Division Signal Company 17 (L) Divisions-Nachrichten-Abteilung 17 (L)
polní doplňovací prapor 17 (L) Field Replacement Battalion 17 (L) Feldersatz-Bataillon 17 (L)
velitelství podpůrných jednotky 17. polní divize (L) Commander of Division Supply Troop 17 (L) Kommandeur der Divisions-Nachschubtruppen 17 (L)
administrativní služba 17. polní divize (L) Administration Service 17 (L) Verwaltungsdienste 17 (L)
zdravotnická služba 17. polní divize (L) Medical Service 17 (L) Sanitätsdienste 17 (L)
Zdroj: https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/17-polni-divize-L-1943-1944-t114509#398635Verze : 0
MOD