Main Menu
User Menu

13. polní divize (L) [1943-1944]

13th Field Division (L)

13. Feld-Division (L)

     
Název:
Name:
13. polní divize (L)
Originální název:
Original Name:
13. Feld-Division (L)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Polní divize letectva 13
Datum zániku:
Disbanded:
DD.04.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1943-DD.04.1944 XXVIII. armádní sbor
DD.04.1944-DD.04.1944 L. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
01.11.1943-DD.MM.RRRR Neubiberg, ? /

Velitel:
Commander:
01.11.1943-01.04.1944 Reymann, Hellmuth (Generalleutnant)
01.04.1944-DD.04.1944 Korte, Heinz (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.11.1943-20.03.1944 Koch, Heinz Günther (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.11.1943-DD.04.1944 Myslivecký pluk 25 (L)
01.11.1943-DD.04.1944 Myslivecký pluk 26 (L)
01.11.1943-DD.04.1944 Dělostřelecký pluk 13 (L)
01.11.1943-DD.04.1944 Divizní jednotky 13 (L)
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
13. polní divize (L) byla zničena v dubnu 1944 a její zbylý personál byl absorbován 12. polní divizí (L).
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/13-polni-divize-L-1943-1944-t114499#398614Verze : 0
MOD
1943-1944Divizní jednotky 13 (L) Division Units 13 (L) Divisions-Einheit 13 (L)
protitankový oddíl 13 (L) Anti-tank Section 13 (L) Panzerjäger-Abteilung 13 (L)
ženijní prapor 13 (L) Pioneer Battalion 13 (L) Pionier-Bataillon 13 (L)
spojovací oddíl 13. polní divize (L) Division Signal Company 13 (L) Divisions-Nachrichten-Abteilung 13 (L)
polní doplňovací prapor 13 (L) Field Replacement Battalion 13 (L) Feldersatz-Bataillon 13 (L)
velitelství podpůrných jednotky 13. polní divize (L) Commander of Division Supply Troop 13 (L) Kommandeur der Divisions-Nachschubtruppen 13 (L)
administrativní služba 13. polní divize (L) Administration Service 13 (L) Verwaltungsdienste 13 (L)
zdravotnická služba 13. polní divize (L) Medical Service 13 (L) Sanitätsdienste 13 (L)
Zdroj: https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/13-polni-divize-L-1943-1944-t114499#398615Verze : 0
MOD