Main Menu
User Menu

12. polní divize (L) [1943-1945]

12th Field Division (L)

12. Feld-Division (L)

     
Název:
Name:
12. polní divize (L)
Originální název:
Original Name:
12. Feld-Division (L)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Polní divize letectva 12
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1943-DD.03.1944 XXVIII. armádní sbor
DD.03.1944-DD.04.1944 L. armádní sbor
DD.04.1944-DD.10.1944 XXVIII. armádní sbor
DD.10.1944-DD.12.1944 XXXXIII. armádní sbor
DD.12.1944-DD.01.1945 L. armádní sbor
DD.01.1945-DD.02.1945 VI. dobrovolnický armádní sbor SS (lotyšský)
DD.02.1945-DD.03.1945 I. armádní sbor
DD.03.1945-DD.04.1945 X. armádní sbor
DD.04.1945-08.05.1945 XXIII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
01.11.1943-DD.MM.RRRR Handorf, ? /

Velitel:
Commander:
01.11.1943-15.11.1943 Kettner, Herbert (Generalleutnant)
15.11.1943-27.12.1943 Kretzschmar, Wolfgang (Oberst)
27.12.1943-10.04.1945 Weber, Gottfried (Generalmajor)
10.04.1945-08.05.1944 Schlieper, Fritz (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.11.1943-10.12.1943 Steuer, Siegfried (Major)
10.12.1943-20.04.1944 Richter, Werner (Oberstleutnant)
20.04.1944-30.09.1944 Seidel, Heinrich (Major)
30.09.1944-08.05.1945 Fox, Ernst (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.11.1943-08.05.1945 Myslivecký pluk 23 (L)
01.11.1943-08.05.1945 Myslivecký pluk 24 (L)
dd.04.1944-08.05.1945 Myslivecký pluk 25 (L)
01.11.1943-08.05.1945 Dělostřelecký pluk 12 (L)
01.11.1943-08.05.1945 Divizní jednotky 12 (L)
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
12. polní divize (L) byla posílena v dubnu 1944 zbylým personálem ze zničené 13. polní divize (L).
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/12-polni-divize-L-1943-1945-t114498#398611Verze : 0
MOD
1944Divizní jednotky 12 (L) Division Units 12 (L) Divisions-Einheit 12 (L)
mušketýrský prapor 12 (L) Fusillier Battalion 12 (L) Füsilier-Bataillon 12 (L)
protitankový oddíl 12 (L) Anti-tank Section 12 (L) Panzerjäger-Abteilung 12 (L)
ženijní prapor 12 (L) Pioneer Battalion 12 (L) Pionier-Bataillon 12 (L)
spojovací oddíl 12. polní divize (L) Division Signal Company 12 (L) Divisions-Nachrichten-Abteilung 12 (L)
bojová škola 12. polní divize (L) Battle School 12th Field Division (L) Kampfschule 12. Feld-Division (L)
velitelství podpůrných jednotky 12. polní divize (L) Commander of Division Supply Troop 12 (L) Kommandeur der Divisions-Nachschubtruppen 12 (L)
administrativní služba 12. polní divize (L) Administration Service 12 (L) Verwaltungsdienste 12 (L)
zdravotnická služba 12. polní divize (L) Medical Service 12 (L) Sanitätsdienste 12 (L)
1945Divizní jednotky 12 (L) Division Units 12 (L) Divisions-Einheit 12 (L)
mušketýrský prapor 12 (L) Fusillier Battalion 12 (L) Füsilier-Bataillon 12 (L)
protitankový oddíl 12 (L) Anti-tank Section 12 (L) Panzerjäger-Abteilung 12 (L)
ženijní prapor 12 (L) Pioneer Battalion 12 (L) Pionier-Bataillon 12 (L)
spojovací oddíl 12. polní divize (L) Division Signal Company 12 (L) Divisions-Nachrichten-Abteilung 12 (L)
polní doplňovací prapor 12 (L) Field Replacement Battalion 12 (L) Feldersatz-Bataillon 12 (L)
divizní podpůrný pluk 12 (L) Division Supply Regiment 12 (L) Divisions-Versorgungs-Regiment 12 (L)
administrativní služba 12. polní divize (L) Administration Service 12 (L) Verwaltungsdienste 12 (L)
zdravotnická služba 12. polní divize (L) Medical Service 12 (L) Sanitätsdienste 12 (L)
Zdroj: https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/12-polni-divize-L-1943-1945-t114498#398612Verze : 0
MOD