Main Menu
User Menu

11. polní divize (L) [1943-1945]

11th Field Division (L)

11. Feld-Division (L)

     
Název:
Name:
11. polní divize (L)
Originální název:
Original Name:
11. Feld-Division (L)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Polní divize letectva 11
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1943-DD.01.1944 LXVII. záložní sbor
DD.01.1944-DD.09.1944 LXVIII. armádní sbor
DD.09.1944-DD.10.1944 Velitelství branné moci Makedonie
DD.11.1944-DD.12.1944 XXII. horský armádní sbor
DD.12.1944-DD.02.1945 XXXIV. armádní sbor ke zvláštnímu použití
DD.02.1945-DD.05.1945 LXXXI. armádní sbor
DD.05.1945-08.05.1945 XV. kozácký jezdecký sbor SS
Dislokace:
Deployed:
01.11.1943-DD.MM.RRRR Heiligenbeil, Fliegerhorst Heiligenbeil /

Velitel:
Commander:
01.11.1943-10.11.1943 Drum, Karl (Generalmajor)
10.11.1943-30.11.1943 Bourquin, Alexander (Oberst)
01.12.1943-25.11.1944 Köhler, Wilhelm (Generalleutnant)
25.11.1944-08.05.1944 Henke, Gerhard (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.11.1943-01.12.1943 Alewyn, Heinz (Oberstleutnant)
01.12.1943-28.10.1944 Binder-Krieglstein, Wolfgang (Oberstleutnant)
01.11.1944-08.05.1945 Bauernstätter, Johann (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.11.1943-08.05.1945 Myslivecký pluk 21 (L)
01.11.1943-08.05.1945 Myslivecký pluk 22 (L)
dd.03.1945-08.05.1945 Myslivecký pluk 111 (L)
01.11.1943-08.05.1945 Dělostřelecký pluk 11 (L)
01.11.1943-08.05.1945 Divizní jednotky 11 (L)
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/11-polni-divize-L-1943-1945-t114492#398601Verze : 2
MOD
1943-1945Divizní jednotky 11 (L) Division Units 11 (L) Divisions-Einheit 11 (L)
mušketýrský prapor 11 (L) Fusillier Battalion 11 (L) Füsilier-Bataillon 11 (L)
ženijní prapor 11 (L) Pioneer Battalion 11 (L) Pionier-Bataillon 11 (L)
protitankový oddíl 11 (L) Anti-tank Section 11 (L) Panzerjäger-Abteilung 11 (L)
polní doplňovací prapor 11 (L) Field Replacement Battalion 11 (L) Feldersatz-Bataillon 11 (L)
spojovací oddíl 11. polní divize (L) Division Signal Company 11 (L) Divisions-Nachrichten-Abteilung 11 (L)
velitelství podpůrných jednotky 11. polní divize (L) Commander of Division Supply Troop 11 (L) Kommandeur der Divisions-Nachschubtruppen 11 (L)
administrativní služba 11. polní divize (L) Administration Service 11 (L) Verwaltungsdienste 11 (L)
zdravotnická služba 11. polní divize (L) Medical Service 11 (L) Sanitätsdienste 11 (L)
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/11-polni-divize-L-1943-1945-t114492#398602Verze : 0
MOD