Main Menu
User Menu

9. polní divize (L) [1943-1944]

9th Field Division (L)

9. Feld-Division (L)

     
Název:
Name:
9. polní divize (L)
Originální název:
Original Name:
9. Feld-Division (L)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Polní divize letectva 9
Datum zániku:
Disbanded:
12.02.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1943-01.01.1944 L. armádní sbor
01.01.1944-12.02.1944 III. tankový sbor SS (germánský)
Dislokace:
Deployed:
01.11.1943-DD.MM.RRRR Magdeburg, ? /

Velitel:
Commander:
01.11.1943-04.11.1943 Longin, Anton Carl (Generalmajor)
05.11.1943-24.11.1943 Winter, Paul (Generalleutnant)
25.11.1943-22.01.1943 Michael, Ernst (Oberst)
22.01.1944-24.01.1944 Geerkens, Heinrich (Generalmajor)
dd.01.1944-dd.02.1944 Nebel, ? (Oberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.11.1943-15.01.1944 Biehler, Ernst Friedrich (Oberstleutnant)
15.01.1944-22.01.1944 Laßmann, Günther (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.11.1943-12.02.1944 Myslivecký pluk 17 (L)
01.11.1943-12.02.1944 Myslivecký pluk 18 (L)
01.11.1943-12.02.1944 Dělostřelecký pluk 9 (L)
01.11.1943-12.02.1944 Divizní jednotky 9 (L)
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
9. polní divize (L) byla zničena v únoru 1944 a po rozpuštění byl její zbylý personál absorbován 61. pěší divizí, 225. pěší divizí a 227. pěší divizí.
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/9-polni-divize-L-1943-1944-t114490#398595Verze : 0
MOD
1943-1944Divizní jednotky 9 (L) Division Units 9 (L) Divisions-Einheit 9 (L)
mušketýrský prapor 9 (L) Fusillier Battalion 9 (L) Füsilier-Bataillon 9 (L)
protitankový oddíl 9 (L) Anti-tank Section 9 (L) Panzerjäger-Abteilung 9 (L)
ženijní prapor 9 (L) Pioneer Battalion 9 (L) Pionier-Bataillon 9 (L)
velitelství podpůrných jednotky 9. polní divize (L) Commander of Division Supply Troop 9 (L) Kommandeur der Divisions-Nachschubtruppen 9 (L)
administrativní služba 9. polní divize (L) Administration Service 9 (L) Verwaltungsdienste 9 (L)
zdravotnická služba 9. polní divize (L) Medical Service 9 (L) Sanitätsdienste 9 (L)
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/9-polni-divize-L-1943-1944-t114490#398596Verze : 0
MOD