Main Menu
User Menu

6. polní divize (L) [1943-1944]

6th Field Division (L)

6. Feld-Division (L)

     
Název:
Name:
6. polní divize (L)
Originální název:
Original Name:
6. Feld-Division (L)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Polní divize letectva 6
Datum zániku:
Disbanded:
03.08.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1943-01.01.1944 IX. armádní sbor
01.01.1944-DD.06.1944 LIII. armádní sbor
DD.06.1944-03.08.1944 -
Dislokace:
Deployed:
01.11.1943-DD.MM.RRRR Magdeburg, ? /

Velitel:
Commander:
01.11.1943-05.11.1943 Heyking, Rüdiger von (Generalleutnant)
05.11.1943-30.06.1944 Peschel, Rudolf (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zabel, Wolf Armin (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.11.1943-03.08.1944 Myslivecký pluk 52 (L)
01.11.1943-03.08.1944 Myslivecký pluk 53 (L)
01.11.1943-03.08.1944 Myslivecký pluk 54 (L)
01.11.1943-03.08.1944 Dělostřelecký pluk 6 (L)
01.11.1943-03.08.1944 Divizní jednotky 6 (L)
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
6. polní divize (L) byla zničena v červnu 1944 a po rozpuštění byl její zbylý personál absorbován Sborový oddíl H.
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/6-polni-divize-L-1943-1944-t114488#398588Verze : 0
MOD
1943-1944Divizní jednotky 6 (L) Division Units 6 (L) Divisions-Einheit 6 (L)
mušketýrský prapor 6 (L) Fusillier Battalion 6 (L) Füsilier-Bataillon 6 (L)
protitankový oddíl 6 (L) Anti-tank Section 6 (L) Panzerjäger-Abteilung 6 (L)
ženijní prapor 6 (L) Pioneer Battalion 6 (L) Pionier-Bataillon 6 (L)
spojovací oddíl 6. polní divize (L) Division Signal Company 6 (L) Divisions-Nachrichten-Abteilung 6 (L)
polní doplňovací prapor 6 (L) Field Replacement Battalion 6 (L) Feldersatz-Bataillon 6 (L)
velitelství podpůrných jednotky 6. polní divize (L) Commander of Division Supply Troop 6 (L) Kommandeur der Divisions-Nachschubtruppen 6 (L)
administrativní služba 6. polní divize (L) Administration Service 6 (L) Verwaltungsdienste 6 (L)
zdravotnická služba 6. polní divize (L) Medical Service 6 (L) Sanitätsdienste 6 (L)
Zdroj: https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/6-polni-divize-L-1943-1944-t114488#398589Verze : 0
MOD