Main Menu
User Menu

5. polní divize (L) [1943-1944]

5th Field Division (L)

5. Feld-Division (L)

     
Název:
Name:
5. polní divize (L)
Originální název:
Original Name:
5. Feld-Division (L)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Polní divize letectva 5
Datum zániku:
Disbanded:
DD.05.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1943-DD.01.1944 Befehlshaber Westtaurien
DD.01.1944-DD.03.1944 XXXXIV. armádní sbor
DD.03.1944-DD.05.1944 LXXII. armádní sbor ke zvláštnímu použití
DD.05.1944-DD.05.1944 3. armáda (rumunská)
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
01.11.1943-10.03.1944 ?, ? ( ? )
10.03.1944-DD.05.1944 Hülsen, Botho Graf von (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.11.1943-DD.05.1944 Myslivecký pluk 9 (L)
01.11.1943-DD.05.1944 Divizní jednotky 5 (L)
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
5. polní divize (L) byla zničena v květnu 1944 a její zbylý personál absorbovaly 76. pěší divize, 304. pěší divize, 320. pěší divize a 335. pěší divize.
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/5-polni-divize-L-1943-1944-t114485#398582Verze : 0
MOD
1943-1944Divizní jednotky 5 (L) Division Units 5 (L) Divisions-Einheit 5 (L)
dělostřelecký oddíl 5 (L) Artillery Section 5 (L) Artillerie-Abteilung 5 (L)
velitelství podpůrných jednotky 5. polní divize (L) Commander of Division Supply Troop 5 (L) Kommandeur der Divisions-Nachschubtruppen 5 (L)
administrativní služba 5. polní divize (L) Administration Service 5 (L) Verwaltungsdienste 5 (L)
zdravotnická služba 5. polní divize (L) Medical Service 5 (L) Sanitätsdienste 5 (L)
Zdroj: https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/5-polni-divize-L-1943-1944-t114485#398583Verze : 0
MOD