Main Menu
User Menu

309. dělostřelecká divize [1944-1945]

309th Artillery Division / 309. Artillerie-Division

     
Název:
Name:
309. dělostřelecká divize
Originální název:
Original Name:
309. Artillerie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.01.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.01.1944-DD.MM.1945 Hlavní velitelství Západ
DD.MM.1945-DD.MM.1945 5. tanková armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.01.1944-DD.MM.RRRR Paříž /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.01.1944-DD.MM.1945 Dělostřelecký pluk (štáb) 761
DD.01.1944-DD.MM.1945 Dělostřelecký pluk (štáb) 621
DD.01.1944-DD.MM.1945 Raketový pluk 101
DD.01.1944-DD.MM.1945 lehký pozorovací oddíl 33
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
Založení a existence 309. dělostřelecké divize je sporné.
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/309-delostrelecka-divize-1944-1945-t114479#398562Verze : 0
MOD