Main Menu
User Menu

Odznak Terského kozáckého vojska

Войсковой знак Терского казачьего войска

     
Název:
Name:
Odznak Terského kozáckého vojska
Název v originále:
Original Name:
Войсковой знак Терского казачьего войска
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.02.1912
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Čestný odznak pro důstojníky
Čestný odznak pro poddůstojníky a mužstvo
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
АNДОЛЕНКО, Сергей. Нагрудные знаки русской армии. Париж : Панаис,
1966.328 c.
ANDOLENKO, Serge; WERLICH, Robert. Badges of Imperial Russia. First edition. Washington, D. C. : Quarker Press, 1972. 212 s.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-Terskeho-kozackeho-vojska-t114462#398515Verze : 0
Odznak Terského kozáckého vojska
Знак Терское казачье войско


Bagde of the Terek Cossack Army


Odznak byl založený dne 18. února roku 1912 na památku 300. jubilea vojska.


Popis odznaku:


Zlatý, dvouhlavý korunovaný orel je položen na zlatý věneček z vavřínových listů. Orel má na svém středovém štítku heraldický znak Terského vojska převýšený carskou korunou (na černém štítku je stříbrná řeka a zlatá carská standarta). Nad vlastním erbem, na orlích perutích je stříbrná stuha s modrým nápisem (letopočtem):
- 1577 rok založení kozáckého vojska na Těreku
- 1877 rok 300. jubilea vojskaPod nápisem je zlatá šavle(šaška) a bojový palcát. Dále zde vidíme černý Kavkazský kříž.


Rozměr odznaku je 49x41 mm. Odznaky vyráběla firma E. Kortmana z bílého kovu nebo bronzu.
Odznak Terského kozáckého vojska - Standarta atamana vojska

Standarta atamana vojska
Odznak Terského kozáckého vojska - Po roce 1985 se kozáci vrací ke svým tradicím kulturním i válečným.

Po roce 1985 se kozáci vrací ke svým tradicím kulturním i válečným.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-Terskeho-kozackeho-vojska-t114462#398516Verze : 0