Main Menu
User Menu

Medaile Za sportovní zásluhy

A Magyar Koztarsasagi Sporterdemerem

     
Název:
Name:
Medaile Za sportovní zásluhy
Název v originále:
Original Name:
A Magyar Koztarsasagi Sporterdemerem
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.10.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1989
Struktura:
Structure:
Zlatá medaile
Stříbrná medaile
Bronzová medaile
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Bodrogi Peter, Molnár József, Zeidler Sándor: Nagy magyar kitüntetéskönyv, vydav. Rubicon-Ház Bt., Budapešt 2005, ISBN 9789638672117
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sportovni-zasluhy-t114461#398511Verze : 0
Medaile Za sportovní zásluhy
A Magyar Koztarsasagi Sporterdemerem
Sports Merit medal


Maďaři jsou hrdý národ, a tak i sportovním úspěchům, především na mezinárodním poli, byla věnována zvýšená pozornost. Mezi řády a vyznamenání, proto, ihned po ukončené válce a normalizaci poměru v zemi je zařazena i medaile Za sportovní zásluhy, která byla založena 17. října 1947. Medaile byla určena jako vysoké ocenění občanů země, ale cizincům za mimořádné výsledky na poli tělovýchovy a sportu. Medaile se členila do tří stupňů:


- zlatá medaile
- stříbrná medaile
- bronzová medaile


Dne 17. května roku 1949 byla kapitola této dekorace uzavřena. Celkem ve sledovaném období bylo touto zajímavou dekorací vyznamenáno : „168“ sportovců.


Popis dekorace:


Avers:
Medaile má podobu a tvar uzavřeného 5mm širokého vavřínového věnečku v které je vložena pěticípá, rudě smaltovaná hvězda. Na hvězdě je naložena státní vlajka Maďarské republiky.


Revers:
Zadní strana je profilovaná, hladká, ve středu hvězdy je letopočet „1947“.


Statut stanovil ke každému stupni zvláštní finanční prémii:
- zlatá medaile 5000 forintů
- stříbrná medaile 4000 forintů
- bronzová medaile 3000 forintůLiteratura:
Bodrogi Peter, Molnár József, Zeidler Sándor: Nagy magyar kitüntetéskönyv, vydav. Rubicon-Ház Bt., Budapešt 2005, ISBN 9789638672117
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sportovni-zasluhy-t114461#398512Verze : 0
Typ I.
Magyar Koztarsasagi Sporterdemerem
Sport Merit medal of the Hungarian RespublicStatistika:


Počty vyznamenaných v jednotlivých stupních:


- zlatá medaile: 13 vyznamenaných
- stříbrná medaile: 84 vyznamenaných
- bronzová medaile: 71 vyznamenaných
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sportovni-zasluhy-t114461#398513Verze : 0
Typ II.
Magyar Nepkoztarsasagi Sporterdemerem
Sport Merit medal of the Hungarian People's RespublicDne 24. října 1949 se mění oficielní název medaile na:


„Medaile sportovních zásluh Maďarské lidové republiky.“


Dne 6. září 1950 dochází ke změně barvy stuhy. Nová stuha je červenomodré barvy (viz obrázek).


Dne 1.července roku 1968 se tato medaile stává rezortním vyznamenání a jeho dalším udělování a registraci je pověřeno Ministerstvo sportu a tělovýchovy MLR.


Přední strana medaile II. typu je identická s medailí I. typu, pouze zadní strana je již jen hladká a bez vyraženého letopočtu 1947. Dále je zcela odlišná stuha.


V roce 1989 bylo udělování této medaile ukončeno.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sportovni-zasluhy-t114461#398514Verze : 0