Main Menu
User Menu

3. prapor Královského munsterského fyzilírského pluku (Jihocorkské lehké milice) [1881-1908]

3rd Battalion of the Royal Munster Fusiliers (South Cork Light Infantry Militia)

     
Název:
Name:
3. prapor Královského munsterského fyzilírského pluku (Jihocorkské lehké milice)
Originální název:
Original Name:
3rd Battalion of the Royal Munster Fusiliers (South Cork Light Infantry Militia)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1881
Předchůdce:
Predecessor:
87. jihocorkský pluk milicí lehké pěchoty
Datum zániku:
Disbanded:
01.04.1908
Nástupce:
Successor:
4. prapor Královského munsterského fyzilírského pluku (Jihocorkské lehké milice)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1881-01.04.1908 Královský munsterský fyzilírský pluk
Dislokace:
Deployed:
01.07.1881-DD.MM.1890 Bandon, ? /
DD.MM.1890-19.03.1900 Kinsale, ? /
19.03.1900-31.03.1903 ?, Južná Afrika /
31.03.1903-01.04.1908 ?, Irsko /

Velitel:
Commander:
01.07.1881-DD.MM.RRRR Bernard, H. B. (Colonel)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.07.1881-01.04.1908 Velenie
01.07.1881-01.04.1908 ?
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
regiments.org
URL : https://www.valka.cz/3-prapor-Kralovskeho-munsterskeho-fyzilirskeho-pluku-Jihocorkske-lehke-milice-1881-1908-t114448#398481Verze : 3
MOD