Main Menu
User Menu

Nákladní automobilní kolona typu II [1939-1939]

Kolumna samochodów ciężarowych typ II

Nákladní automobilní kolona typu II – Kolumna samochodów ciężarowych typ II - Truck Convoy Type II


Nákladní automobilní kolony typu II byly určeny pro převoz vojska, výzbroje a výstroje jednotek v rámci operačního svazku (armáda, samostatná operační skupina), ke kterým byly zpravidla dočasně přiděleny a v dispozici Hlavního velitelství. V mírové sestavě polské armády neexistovaly. Byly mobilizovány obrněnými prapory, jejichž součástí byly jak automobilní jednotky tak jednotky útočné vozby a byly vybaveny nákladními automobily o nosnosti nad 2 tuny částečně z mobilizačních zásob a z větší části z mobilizace civilního sektoru, což vedlo ke směsici různých typů vozidel o různém, vcelku značně opotřebovaném technickém stavu, což znesnadňovalo opravárenskou službu a vybavení náhradními díly.
Velitel kolony byl zodpovědný za úplnost přepravovaného materiálu a za jeho ochranu před zničením v průběhu přepravy. Ozbrojenou ochranu kolony v průběhu přepravy zajišťoval náčelník služby jednotky, pro kterou byl převoz prováděn.


Nákladní automobilní kolonu tvořily:
Velitelský roj
2 dopravní čety – v každé po 10 nákladních automobilů (Chevrolet 157, Polski Fiat 621R, Berliet CBA, Packard 3 t, Saurer, Praga RV a jiné).
Pomocné družstvo


Tabulkové stavy:
důstojníci – 2
poddůstojníci – 13
mužstvo – 39
nákladní automobily – 21
osobní automobil - 1
motocykly – 2
cisterna – 1
dílenský automobil -1


Podle mobilizačního plánu „W2“ byly v poplachové mobilizaci mobilizovány následující nákladní automobilní kolony typu II:

Nákladní automobilní kolona typu II Mobilizační jednotka Určená pro Velitel
Číslo kolony .
154 3. obrněný prapor Armáda "Modlin" poručík v záloze Daszkiewicz
155 3. obrněný prapor Armáda "Modlin" poručík v záloze Ignacy Jabłonowski
156 3. obrněný prapor ? ?
353 7. obrněný prapor Samostatná operační skupina "Narew" ?
454 10. obrněný prapor Armáda "Lodž" poručík v záloze Aleksander Jabłoński
455 10. obrněný prapor Armáda "Lodž" ?
456 10. obrněný prapor Armáda "Lodž" ?
553 5. obrněný prapor Armáda "Krakov" podporučík v záloze Jan Bieniek
554 5. obrněný prapor Armáda "Krakov" (záloha Hlavního velitelství ?) ?
653 6. obrněný prapor Armáda "Krakov" ?
753 1. obrněný prapor Armáda "Poznaň" poručík v záloze Gerżabek
754 1. obrněný prapor Armáda "Poznaň" ?
852 8. obrněný prapor Armáda "Pomořany" podporučík v záloze Jerzy Zdzitowiecki
853 8. obrněný prapor Armáda "Pomořany" ?
954 (?) 4. obrněný prapor ? smluvní poručík Kiazim-Bek Safar-Ogły


Zdroje:
www.digilabcom.com
www.digilabcom.com
www.digilabcom.com
www.digilabcom.com


Chrzanowski, Mirosław: Motoryzacja Wojska Polskiego 1921-1939, Bellona, Warszawa 2007
Jakubowski, Ryszard, Nawrocki, Antoni: 5 Batalion Pancerny, Ajaks, Pruszków 2003
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa 2010
Skalski, Jacek: 1 Batalion Pancerny, Egross-Mikromax, Warszawa 1991.
Szubański, Rajmund: 3 Batalion Pancerny, Ajaks, Pruszków 1995
Szubański, Rajmund: 4 Batalion Pancerny, Ajaks, Pruszków 1996
Szubański, Rajmund: 6 Batalion Pancerny, Ajaks, Pruszków 2001
Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, Bellona, Warszawa 2004
Tarczyński, Jan: 8 Batalion Pancerny, Ajaks, Pruszków 1996
Zientarzewski, Mirosław: 10 Batalion Pancerny, cz. 2: Kampania wrześniowa, In: Militaria i Fakty, 2002, nr 1, str. 6-10
Żebrowski, Marian: Metryka 6 Batalionu Pancernego, in: Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej, 1968/69, nr 50, str. 133-145
URL : https://www.valka.cz/Nakladni-automobilni-kolona-typu-II-1939-1939-t114333#398216Verze : 0
MOD