Main Menu
User Menu

Soluň

Thessaloniki, Saloniki, Salonica

Θεσσαλονίκη

     
Název:
Name:
Soluň
Originální název:
Original Name:
Θεσσαλονίκη
Další názvy:
Other Names:
Thessalonica, Σαλονίκη, Saloniki, Salonica, Θετταλονίκη, Thettaloniki, Θεσσαλονίκεια, Thessalonikeia, Θεσσαλονείκη Thessaloneiki, Θεσσαλονικέων, Thessalonikeon, Salunik, Солѹнь, Solun, סלוניקה, Salonika, سلانیك, Selânik, Selanik, Salonicco, Салоники, Sãrunã
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Municipalita Soluň
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
40°39'00.00"N 22°54'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
02.10.1915-DD.MM.RRRR
6. služební prapor Královského munsterského fyzilírského pluku
6th Service Battalion of the Royal Munster Fusiliers
02.10.1915-DD.MM.RRRR
7. prapor Královského munsterského fyzilírského pluku
7th Service Battalion of the Royal Munster Fusiliers
11.10.1915-DD.MM.1915
7. prapor Královských Dublinských střelců
7th Battalion of the Royal Dublin Fusiliers
21.07.1916-08.12.1917
17. peruť RFC
No. 17 Squadron RFC
20.09.1916-27.10.1917
47. peruť RFC
No. 47 Squadron RFC
DD.09.1918-DD.MM.1918
25. Pandžábci
25th Punjabis
20.10.1918-11.06.1919
150. peruť RAF
No. 150 Squadron RAF
06.11.1918-09.12.1918
14. peruť RAF
No. 14 Squadron RAF
06.11.1918-25.11.1918
144. peruť RAF
No. 144 Squadron RAF
DD.11.1918-DD.11.1918
84. Pandžábci
84th Punjabis
DD.MM.1918-DD.MM.1918
89. Pandžábci
89th Punjabis
01.08.1940-07.08.1944
Hlavní polní velitelství 395
395th High Field Command
23.04.1941-29.04.1941
1. letka Bombardovací eskadry 2
1st Squadron of the 2nd Bomber Wing
23.04.1941-29.04.1941
2. letka Bombardovací eskadry 2
2nd Squadron of the 2nd Bomber Wing
23.04.1941-29.04.1941
3. letka Bombardovací eskadry 2
3rd Squadron of the 2nd Bomber Wing
23.04.1941-29.04.1941
7. letka Bombardovací eskadry 2
7th Squadron of the 2nd Bomber Wing
23.04.1941-29.04.1941
8. letka Bombardovací eskadry 2
8th Squadron of the 2nd Bomber Wing
23.04.1941-29.04.1941
9. letka Bombardovací eskadry 2
9th Squadron of the 2nd Bomber Wing
23.04.1941-29.04.1941
Bombardovací eskadra 2
2nd Bomber Wing
23.04.1941-29.04.1941
I. skupina Bombardovací eskadry 2
1st Group of the 2nd Bomber Wing
23.04.1941-29.04.1941
III. skupina Bombardovací eskadry 2
3rd Group of the 2nd Bomber Wing
23.04.1941-29.04.1941
III. skupina Bombardovací eskadry 3
3rd Group of the 3rd Bomber Wing
23.04.1941-29.04.1941
Štáb Bombardovací eskadry 2
Staff of the 2nd Bomber Wing
23.04.1941-29.04.1941
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 2
Staff of the 1st Group of 2nd Bomber Wing
23.04.1941-29.04.1941
Štáb III. skupiny Bombardovací eskadry 2
Staff of the 3rd Group of the 2nd Bomber Wing
DD.04.1941-DD.05.1941
1. letka (dálková) Průzkumné skupiny 22
1st Squadron (Long Range) of the 22nd Reconnaissance Group
DD.04.1941-DD.05.1941
4. letka (dálková) Průzkumné skupiny 121
4th Squadron (Long Range) of the 121st Reconnaissance Group
DD.04.1941-DD.05.1941
IV. skupina Bombardovací eskadry ke zvláštnímu použití 1
4th Group of the 1st Special Purpose Bomber Wing
02.06.1941-16.06.1941
7. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
7th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
02.06.1941-16.06.1941
8. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
8th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
02.06.1941-16.06.1941
9. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
9th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
02.06.1941-16.06.1941
III. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 2
3rd Group of the 2nd Dive Bomber Wing
02.06.1941-16.06.1941
Štáb III. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 2
Staff of the 3rd Group of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.10.1942-DD.02.1944
4. letka Skupiny vyhledávání min 1
4th Squadron of the 1st Mine Seeking Group
DD.MM.1942-DD.03.1943
IV. skupina Instrukční eskadry 1
4th Group of the 1st Instruction Wing
16.03.1943-DD.08.1943
1. letka Doplňovací skupiny dálkového průzkumu
1st Squadron of the Replacement Long Range Reconnaissance Group
11.06.1943-14.07.1943
II. skupina Instrukční eskadry 1
2nd Group of the 1st Instruction Wing
18.09.1943-28.11.1943
4. letka Bombardovací eskadry 51
4th Squadron of the 51st Bomber Wing
18.09.1943-28.11.1943
5. letka Bombardovací eskadry 51
5th Squadron of the 51st Bomber Wing
18.09.1943-28.11.1943
6. letka Bombardovací eskadry 51
6th Squadron of the 51st Bomber Wing
18.09.1943-28.11.1943
II. skupina Bombardovací eskadry 51
2nd Group of the 51st Bomber Wing
18.09.1943-28.11.1943
Štáb II. skupiny Bombardovací eskadry 51
Staff of the 2nd Group of 51st Bomber Wing
DD.02.1944-DD.10.1944
4. letka vyhledávání min
4th Mine Seeking Squadron
26.08.1944-31.08.1944
1. letka Skupiny námořního průzkumu 125
1st Squadron of the 125th Maritime Reconnaissance Group
26.08.1944-31.08.1944
3. letka Skupiny námořního průzkumu 125
3rd Squadron of the 125th Maritime Reconnaissance Group
26.08.1944-31.08.1944
Skupina námořního průzkumu 125
125th Maritime Reconnaissance Group
26.08.1944-31.08.1944
Štáb Skupiny námořního průzkumu 125
Staff of the 125th Maritime Reconnaissance Group
25.09.1944-DD.10.1944
3. letka (dálková) Průzkumné skupiny 33
3rd Squadron (Long Range) of the 33rd Reconnaissance Group
13.11.1944-25.02.1945
32. peruť RAF
No. 32 Squadron RAF
14.02.1945-20.04.1945
94. peruť RAF
No. 94 Squadron RAF
16.05.1945-31.07.1945
336. peruť RAF
No. 336 Squadron RAF
DD.MM.1946-DD.MM.RRRR
Armádní sbor C
C Army Corps
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
24. Pandžábci
24th Punjabis
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
31. Pandžábci
31st Punjabis
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Sbor rychlého nasazení NATO Řecko
NATO Rapid Deployable Corps - Greece
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Salonica
URL : https://www.valka.cz/Solun-t114319#398148Verze : 1
MOD