Main Menu
User Menu

Zpravodajská správa Západního vojenského okruhu [1969-1992]

Intelligence Main Directorate of Western Military District

     
Název:
Name:
Zpravodajská správa Západního vojenského okruhu
Originální název:
Original Name:
Zpravodajská správa Západního vojenského okruhu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1969
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1969-01.01.1992 Západní vojenský okruh
Dislokace:
Deployed:
01.09.1969-01.01.1992 Tábor, ? /
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Červášek, Josef ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1969-01.09.1978 7. spojovací uzel
01.10.1976-01.11.1982 22. výsadkový pluk zvláštního určení
01.11.1982-01.11.1987 22. výsadkový pluk speciálního určení

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
krycí název: 247. provozní prapor
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Zpravodajska-sprava-Zapadniho-vojenskeho-okruhu-1969-1992-t114210#397765Verze : 1
MOD