Main Menu
User Menu

247. provozní prapor [1969-1992]

247th Support Battalion

     
Název:
Name:
247. provozní prapor
Originální název:
Original Name:
247. provozní prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1969
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1969-01.01.1992 Západní vojenský okruh
Dislokace:
Deployed:
01.09.1969-01.01.1992 Tábor, ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
krycí označení Zpravodajské správy Západního vojenského okruhu
VÚ 2985 Tábor
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz
www.vzcr.cz
forum.csla.cz
URL : https://www.valka.cz/247-provozni-prapor-1969-1992-t114209#397764Verze : 1
MOD