Main Menu
User Menu

Pamětní odznak 5. května 1945

     
Název:
Name:
Pamětní odznak 5. května 1945
Název v originále:
Original Name:
Pamětní odznak 5. května 1945
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1946
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Pamětní a vzpomínkový odznak
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Václav Měřička: Československá vyznamenání II. národní odboj.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-5-kvetna-1945-t114158#397645Verze : 0
Pamětní odznak „5. května 1945“
The Commemorative Decoration „ The 5th of May 1945“.


Tento odznak zařadil pan Václav Měřička do soupisu Československých vyznamenání především z důvodu,že jde o odznak pamětní s připomínkou květnových bojů roku 1945. Snad i z tohoto důvodů se kolem problematiky vyrojilo několik zcela nepodložených legend o odbojové skupině řízené přímo z Londýna, která po roce 1946 byla perzekvována ze strany komunistů. Další vymyšlena legenda hovoří o mladých skautech či junácích. Snad nejvíce se pravdě přibližuje střízlivé hodnocení odznaku, jako pamětního odznaku z roku 1946, který byl vyroben a prodáván při prvního výročí bojů v roce 1946.


Popis odznaku:


Avers:
Odznak o rozměru 36x25,5 mm je zhotoven z bronzového plechu lisováním. Okraje odznaku jsou lehce zaobleny. Při pravé straně jsou zobrazeni dva bojovníci povstání, kteří se opírají o okraj barikády. Bojovník leží za těžkým kulometem druhý bojovník s obvazem na hlavě pod paží svírá pancéřovou pěst a levicí ukazuje vpřed či určuje směr střelby.


Při levé straně v horní části odznaku je symbolická silueta Hradčan. Dále vidíme části bráněných domů.
V dolní části je rozložen určující nápis:
„ 5. KVĚTEN 1945“


Revers:
Na zadní straně výlisku(odznaku) je vodorovně upevněna zapínací jehlice.


Snad další uměle vytvořená legenda říká, že jde o připomínku bývalých „španěláků“, tedy bojovníků z let 1936-39. Důkazem je prý typicky francouzský baret na hlavě a zastaralý typ těžkého kulometu používaný v této době ve Španělsku.


Poznámka:
Každá upřesňující informace bude vítaná. Poznámky mi prosím zašlete na „SZ“.


Literatura:
Václav Měřička: Československá vyznamenání II. národní odboj.
Pamětní odznak 5. května 1945 - Odznak byl nabízen na Aukru, je zajímavý neboť se velmi podobá popsanému odznaku. Můžeme tedy směle říci, že tento a další odznaky podobného typu jsou jen pouhé pamětní odznaky ražené při výročí květnových bojů v Praze.

Odznak byl nabízen na Aukru, je zajímavý neboť se velmi podobá popsanému odznaku. Můžeme tedy směle říci, že tento a další odznaky podobného typu jsou jen pouhé pamětní odznaky ražené při výročí květnových bojů v Praze.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-5-kvetna-1945-t114158#397646Verze : 0