Main Menu
User Menu

323. pěší divize [1940-1943]

323rd Infantry Division / 323. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
323. pěší divize
Originální název:
Original Name:
323. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.11.1940
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
02.11.1943
Nástupce:
Successor:
Divizní skupina 323
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.11.1940-09.04.1941 ?
09.04.1941-24.03.1942 Vyšší velitelství ke zvláštnímu použití LX
24.03.1942-01.05.1942 Vyšší velitelství ke zvláštnímu použití XXXVII
01.05.1942-02.05.1942 15. armáda
02.05.1942-02.07.1942 Hlavní velitelství pozemního vojska
02.07.1942-17.07.1942 Weichsova armádní skupina
17.07.1942-19.07.1942 VII. armádní sbor
19.07.1942-24.08.1942 Korps-Gruppe Blüm
24.08.1942-DD.03.1943 VII. armádní sbor
DD.03.1943-DD.05.1943 2. armáda
DD.05.1943-02.11.1943 VII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
15.11.1940-10.01.1942 Mühlmann, Max (Generalleutnant)
10.01.1942-05.11.1942 Bergen, Hans (Generalleutnant)
05.11.1942-25.12.1942 Koch, Viktor (Generalleutnant)
25.12.1942-02.02.1943 Nebauer, Andreas (Generalmajor)
02.02.1943-02.11.1943 Koschella, ? (Oberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.11.1940-02.11.1943 Dělostřelecký pluk 323
01.10.1942-09.10.1942 27. tanková divize

Ručně vyplněné položky:
15.11.1940-02.11.1943 Divizní jednotky 323
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/323-pesi-divize-1940-1943-t11415#487036Verze : 1
MOD
323. Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/323-pesi-divize-1940-1943-t11415#36283Verze : 0
MOD
Operace:
Německo (11/1940 - 11/1941)
Francie (11/1941 - 05/1942)
Východní fronta - jižní sektor (05/1942 - 07/1943)
Východní fronta - střední sektor (07/1943 - 09/1943)
URL : https://www.valka.cz/323-pesi-divize-1940-1943-t11415#36284Verze : 0
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 323. Infanterie Division:


Heinrich Ofenloch 7/12/1943
URL : https://www.valka.cz/323-pesi-divize-1940-1943-t11415#36286Verze : 0
MOD
DATUM
SBOR
ARMÁDA
SKUPINA ARMÁD
OBLAST NASAZENÍ


12. 1940 - 4. 1941
formovanie vo WK XIII
BdE (veliteľstvo záloh)
5. 1941 - 3. 1942
LX
15. Armee
D
pobrežie La Manche


4. 1942
XXXVII
15. Armee
D
pobrežie La Manche


5.-7. 1942
záloha
OKH
Süd
juh Ruska


8. 1942
Blümm
2. Armee
B
Voronež (Rusko)


9.-12. 1942
VII
2. Armee
B
Voronež


1.-2. 1943
VII
2. Armee
B
Kastornoe (Kurskaja oblasť, Rusko)


3.-4. 1943 (zvyšky divízie)
záloha
2. Armee
Mitte
Kursk (Rusko)


5.-7. 1943 (zvyšky divízie)
VII
2. Armee
Mitte
Kyjev (Ukrajina)


8.-11. 1943 (zvyšky divízie)
VII
4. Pz. Armee
Süd
Kyjev


8.-11. 1943 (zvyšky divízie)
XIII
4. Pz. Armee
Süd
Žytomyr (Ukrajina)
URL : https://www.valka.cz/323-pesi-divize-1940-1943-t11415#140433Verze : 0
MOD