Main Menu
User Menu

16. pěší divize [1944-1944]

16th Infantry Division

16. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
16. pěší divize
Originální název:
Original Name:
16. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
04.08.1944
Předchůdce:
Predecessor:
158. záložní divize & 16. polní divize (L)
Datum zániku:
Disbanded:
09.10.1944
Nástupce:
Successor:
16. divize lidových granátníků
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
04.08.1944-DD.09.1944 Skupina armád G
DD.09.1944-09.10.1944 LXVI. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
04.08.1944-DD.MM.RRRR ? /

Velitel:
Commander:
05.08.1944-09.10.1944 Haeckel, Ernst (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
20.08.1944-09.10.1944 Hoffmann, Heinz (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
04.08.1944-09.10.1944 Dělostřelecký pluk 1316

Ručně vyplněné položky:
04.08.1944-09.10.1944 Granátnický pluk 221
04.08.1944-09.10.1944 Granátnický pluk 223
04.08.1944-09.10.1944 Granátnický pluk 225
04.08.1944-09.10.1944 Dělostřelecký pluk 1316
04.08.1944-09.10.1944 Divizní jednotky 1316
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/16-pesi-divize-1944-1944-t114123#397511Verze : 0
MOD
1944Divizní jednotky 1316 Division Units 1316 Divisions-Einheit 1316
mušketýrský prapor 16 Fusilier Battalion 16 Füsilier-Bataillon 16
ženijní prapor 1316 Pioneer Battalion 1316 Pionier-Bataillon 1316
protitankový oddíl 1316 Anti-tank Section 1316 Panzerjäger-Abteilung 1316
spojovací oddíl 16. pěší divize Infantry Division Signal Section 1316 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 1316
Zdroj: https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/16-pesi-divize-1944-1944-t114123#397515Verze : 0
MOD