Main Menu
User Menu

16. polní divize (L) [1943-1944]

16th Field Division (L)

16. Feld-Division (L)

     
Název:
Name:
16. polní divize (L)
Originální název:
Original Name:
16. Feld-Division (L)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Polní divize letectva 16
Datum zániku:
Disbanded:
04.08.1944
Nástupce:
Successor:
16. pěší divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1943-DD.07.1944 LXXXVIII. armádní sbor
DD.07.1944-04.08.1944 LXXXVI. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
01.11.1943-01.08.1944 Sievers, Karl (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.11.1943-20.01.1944 Bickel, Hans (Oberstleutnant)
20.01.1944-dd.08.1944 Eckert, Dietmar (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.11.1943-04.08.1944 Myslivecký pluk 31 (L)
01.11.1943-04.08.1944 Myslivecký pluk 32 (L)
01.11.1943-04.08.1944 Myslivecký pluk 46 (L)
01.11.1943-04.08.1944 Dělostřelecký pluk 16 (L)
01.11.1943-04.08.1944 Divizní jednotky 16 (L)
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/16-polni-divize-L-1943-1944-t114122#397510Verze : 0
MOD
1943-1944Divizní jednotky 16 (L) Division Units 16 (L) Divisions-Einheit 16 (L)
mušketýrský prapor 16 (L) Fusillier Battalion 16 (L) Füsilier-Bataillon 16 (L)
protitankový oddíl 16 (L) Anti-tank Section 16 (L) Panzerjäger-Abteilung 16 (L)
ženijní prapor 16 (L) Pioneer Battalion 16 (L) Pionier-Bataillon 16 (L)
polní doplňovací prapor 16 (L) Field Replacement Battalion 16 (L) Feldersatz-Bataillon 16 (L)
spojovací oddíl 16. polní divize (L) Division Signal Company 16 (L) Divisions-Nachrichten-Abteilung 16 (L)
velitelství podpůrných jednotky 16. polní divize (L) Commander of Division Supply Troop 16 (L) Kommandeur der Divisions-Nachschubtruppen 16 (L)
administrativní služba 16. polní divize (L) Administration Service 16 (L) Verwaltungsdienste 16 (L)
zdravotnická služba 16. polní divize (L) Medical Service 16 (L) Sanitätsdienste 16 (L)
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/16-polni-divize-L-1943-1944-t114122#398576Verze : 0
MOD