Main Menu
User Menu

319. pěší divize [1940-1945]

319th Infantry Division / 319. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
319. pěší divize
Originální název:
Original Name:
319. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.11.1940
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.11.1940-DD.05.1941 ?
DD.05.1941-DD.06.1942 Vyšší velitelství ke zvláštnímu použití LX
DD.06.1942-DD.08.1944 LXXXIV. armádní sbor
DD.08.1944-DD.11.1944 Skupina armád B
DD.11.1944-08.05.1945 Hlavní velitelství námořnictva Západ
Dislokace:
Deployed:
DD.05.1940-08.05.1945 ? /

Velitel:
Commander:
19.11.1940-01.09.1943 Müller, Erich (Generalleutnant)
01.09.1943-27.02.1945 Schmettow, Rudolf Graf von (Generalleutnant)
27.02.1945-08.05.1945 Wulf, Rudolf (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.11.1940-08.05.1945 Dělostřelecký pluk 319
DD.12.1941-08.05.1945 Tankový oddíl 213
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pluk pobřežního dělostřelectva pozemního vojska 1265

Ručně vyplněné položky:
15.11.1940-08.05.1945 Divizní jednotky 319
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/319-pesi-divize-1940-1945-t11412#486936Verze : 0
MOD
319. Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/319-pesi-divize-1940-1945-t11412#36273Verze : 0
MOD
319. pěší divize byla hlavní okupační silou na britských ostrovech v kanálu La Manche - Jersey, Guernsey a Sark - a část sil byla umístěna na francouzské pevnině.

Operace:
Německo (11/1940 - 05/1941)
ostrovy v kanálu La Manche (05/1941 - 05/1945)

Organizace:
Granátnický pluk 582
Granátnický pluk 583
Granátnický pluk 584
Dělostřelecký pluk 319
Rychlý prapor 391
Protitankový prapor 319
Protitankový prapor 450
Spojovací prapor 319
Ženijní prapor 319
Zásobovací jednotky
URL : https://www.valka.cz/319-pesi-divize-1940-1945-t11412#36274Verze : 0
MOD