Main Menu
User Menu

319. pěší divize [1940-1945]

319th Infantry Division / 319. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
319. pěší divize
Originální název:
Original Name:
319. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.11.1940
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.11.1940-DD.05.1941 ?
DD.05.1941-DD.06.1942 Vyšší velitelství ke zvláštnímu použití LX
DD.06.1942-DD.08.1944 LXXXIV. armádní sbor
DD.08.1944-DD.11.1944 Skupina armád B
DD.11.1944-08.05.1945 Hlavní velitelství námořnictva Západ
Dislokace:
Deployed:
DD.05.1940-08.05.1945 ? /

Velitel:
Commander:
19.11.1940-01.09.1943 Müller, Erich (Generalleutnant)
01.09.1943-27.02.1945 Schmettow, Rudolf Graf von (Generalleutnant)
27.02.1945-08.05.1945 Wulf, Rudolf (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.12.1941-08.05.1945 Tankový oddíl 213
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pluk pobřežního dělostřelectva pozemního vojska 1265

Ručně vyplněné položky:
15.11.1940-08.05.1945 Divizní jednotky 319
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL CZ: https://www.valka.cz/319-pesi-divize-1940-1945-t11412#486936Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/319th-Infantry-Division-319-Infanterie-Division-t11412#486936Version : 0
MOD
319. Infanterie-Division
URL CZ: https://www.valka.cz/319-pesi-divize-1940-1945-t11412#36273Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/319th-Infantry-Division-319-Infanterie-Division-t11412#36273Version : 0
MOD
319. pěší divize byla hlavní okupační silou na britských ostrovech v kanálu La Manche - Jersey, Guernsey a Sark - a část sil byla umístěna na francouzské pevnině.

Operace:
Německo (11/1940 - 05/1941)
ostrovy v kanálu La Manche (05/1941 - 05/1945)

Organizace:
Granátnický pluk 582
Granátnický pluk 583
Granátnický pluk 584
Dělostřelecký pluk 319
Rychlý prapor 391
Protitankový prapor 319
Protitankový prapor 450
Spojovací prapor 319
Ženijní prapor 319
Zásobovací jednotky
URL CZ: https://www.valka.cz/319-pesi-divize-1940-1945-t11412#36274Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/319th-Infantry-Division-319-Infanterie-Division-t11412#36274Version : 0
MOD
DATUM
SBOR
ARMÁDA
SKUPINA ARMÁD
OBLAST NASAZENÍ


12. 1940 - 4. 1941
formovanie vo WK IX
BdE (veliteľstvo záloh)
5. 1941 - 5. 1942
LX
15. Armee
D
Normanské ostrovy


6. 1942 - 4. 1944
LXXXIV
7. Armee
D
Normanské ostrovy


5.-7. 1944
LXXXIV
7. Armee
B
Normanské ostrovy


8.-10. 1944


B
Normanské ostrovy


11. 1944 - 4. 1945
Marine Oberkommando West


Normanské ostrovy
URL CZ: https://www.valka.cz/319-pesi-divize-1940-1945-t11412#140521Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/319th-Infantry-Division-319-Infanterie-Division-t11412#140521Version : 0
MOD