Main Menu
User Menu

309. pěší divize [1945-1945]

309th Infantry Division / 309. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
309. pěší divize
Originální název:
Original Name:
309. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.02.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
27.02.1945
Nástupce:
Successor:
Pěší divize Berlín
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.02.1945-27.02.1945 ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
01.02.1945-27.02.1945 Voigtsberger, Heinrich (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.02.1945-27.02.1945 Divizní jednotky 309
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/309-pesi-divize-1945-1945-t11410#486972Verze : 0
MOD
Operace:
východní Německo (02/1945 - 02/1945)

Organizace:
Strážní pluk Großdeutschland
Granátnický pluk 652
Granátnický pluk 653
Dělostřelecký pluk 309
Mušketýrský prapor 309
URL : https://www.valka.cz/309-pesi-divize-1945-1945-t11410#36268Verze : 0
MOD
DATUM
SBOR
ARMÁDA
SKUPINA ARMÁD
OBLAST NASAZENÍ


3.-4. 1945
CI
9. Armee
Weichsel
Kostrzyn (Poľsko)
URL : https://www.valka.cz/309-pesi-divize-1945-1945-t11410#139948Verze : 0
MOD