Main Menu
User Menu

Řád Za zásluhy Maďarské lidové republiky

Magyar Népköztársasági Erdemrend és Érdemérem 1949

     
Název:
Name:
Řád Za zásluhy Maďarské lidové republiky
Název v originále:
Original Name:
Magyar Népköztársasági Erdemrend és Érdemérem 1949
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1946
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1990
Struktura:
Structure:
Řád se člení do pěti stupňů.
K řádu jsou přičleněny záslužné medaile ve třech stupních.
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Bodrogi Peter, Molnár József, Zeidler Sándor: Nagy magyar kitüntetéskönyv, vydav. Rubicon-Ház Bt., Budapešt 2005, ISBN 9789638672117
URL : https://www.valka.cz/Rad-Za-zasluhy-Madarske-lidove-republiky-t113998#397187Verze : 0
Řád Za zásluhy Maďarské lidové republiky.
Magyar Népköztársasági Erdemrend és Érdemérem 1949
Order of Merit of the Hungarian People Republic
Verdienstorden der Ungarische Volksrepublik
( l.Grad und Kleindekoration)


Nový řád má návaznost na změnu společenských poměrů poválečného Maďarska. V roce 1949 byla dokončena politická změna země a se změnou ústavy známe Maďarsko (MLR) jako pevnou hráz socialistického tábora pod názvem:


„ Maďarská lidová republika“.


Tento řád (bohužel) nahrazuje stávající řád z roku 1946, a je zcela pod vlivem stávající sovětské faleristiky, kdy řád tvoří především řádové hvězdy, které se na hrudi sovětských generálů lépe ukládali a nějaké nošení na velkostuze, či na náhrdelní stuze nebylo nutno pracně řešit při vlastním nošení na vojenské uniformě důstojníka SSSR. Z následujícího popisu každý z nás pochopí, jak hluboce sovětská (zcela specifická) faleristika ovlivnila tento záslužný řád, určený k ocenění občanů MLR, cizinců a především občanů SSSR. K prvnímu slavnostnímu dekorování dochází dne 4. dubna 1950 při slavnostním aktu ukončení bojů na území Maďarska a „osvobození“ země od fašismu.


Řád se členil do pěti stupňů s přičleněním záslužných medailí (hvězd), které nahrazuji klasické záslužné kříže, tak, jak je známe u klasických řádů.


Řád Za zásluhy 1. stupně:


Avers:
Zlatá profilovaná hvězda na které je naložena pěticípá, rudě smaltovaná pěticípá hvězda. Střední medailon této pěticípé hvězdy je obklopen věneček z obilných klasů, který je v dolní části ukončen smaltovanou stuhou v národních barvách. V horní části věnečku je malá, červeně smaltovaná pěticípá hvězdička z které vycházejí zlaté paprsky. Na modře smaltovaném poli středového medailonu je, tak zvané, socialistické nářadí, v tomto případě jde o kladivo dělnické třídy a brk pracující inteligence.


Kompletní řád v tomto nejvyšším řádovém stupni tvoří:
- řádová hvězda o rozměru 70 mm,
- řádový klenot V. - stupně s malou dekorací 1. stupně (tato malá hvězdička má předepsaný rozměr 25mm,
- malá stužka s miniaturkou hvězdy 1. stupně o rozměru 25 mm.


Komplet se předával ve specielní etuji. Jde tedy o zcela nezvyklý stupeň, který snad neměl obdoby v žádné, a to ani socialistické zemi. Vyhovoval především občanům SSSR, kteří nosili řádovou hvězdu za svými hvězdami a 5. st. s malou dekoraci ve své sestavě řádů a vyznamenání. Nepotvrzené, ale zcela možné je tvrzení, že takto byl řád koncipován na přání „poradců“ z SSSR.


Statistika:
Počet udělených exemplářů 1. stupně je uváděn:
- 168 exemplářů.


Literatura:
Bodrogi Peter, Molnár József, Zeidler Sándor: Nagy magyar kitüntetéskönyv, vydav. Rubicon-Ház Bt., Budapešt 2005, ISBN 9789638672117
URL : https://www.valka.cz/Rad-Za-zasluhy-Madarske-lidove-republiky-t113998#397188Verze : 0
Řád Za zásluhy Maďarské lidové republiky 2. stupeň.


Vlastní řádový klenot je na první pohled téměř totožný s 1. stupněm. I v tomto stupni se řád předává v etuji jako komplet a etuje obsahuje:


- Zlatou hvězdu 2. stupně o rozměru 60 mm
- klenot řádu 5. stupně na trojúhelníkové stuze, která je doplněna malou dekoraci, která však má na rozdíl od malé dekorace 1. stupně velikost pouze 20 mm.
- Malá stužka s miniaturkou řádové hvězdy velikosti 20mm.


Pokud vedle sebe stojí dekorovaní důstojníci, nositelé l. a 2. stupně pouhým okem nelze rozeznat jednotlivé třídy. Byl tím splněn požadavek vedoucích soudruhů z titulu či přáni, všichni jsme si rovni (navenek)?


Statistika:
Počet udělených exemplářů I. stupně je uváděn:
- 174 exemplářů.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Za-zasluhy-Madarske-lidove-republiky-t113998#397189Verze : 0
Řád Za zásluhy Maďarské lidové republiky 3. stupně.


Vlastní řádový klenot je na první pohled téměř totožný s 2. stupněm. I v tomto stupni se řád předává v etuji jako komplet a etuje obsahuje:


- Stříbrnou hvězdu 3. stupně o rozměru 60 mm,
- klenot řádu 5. stupně na trojúhelníkové stuze, která je doplněna malou dekoraci, která však má na rozdíl od malé dekorace 1. stupně velikost pouze 20 mm,
- Malá stužka s miniaturkou řádové hvězdy velikosti 20mm.


Zde opět na první pohled nelze rozlišit jednotlivé stupně neb právě tento 3. stupeň je stříbrný a po čase získává patinu stejnou jakou mají vyšší stupně. Řád je zajímavý tím, že nositelé všech stupňů mají jednotný 5. stupeň s malou dekorací, který lze vzorně urovnat a nosit s dalšími řády a medailemi na civilním oděvu nebo stejnokroji(vojenském, milicionářském, policejním, železničním atd.).


Statistika:
Počet udělených exemplářů 3. stupně je uváděn:
- 285 exemplářů.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Za-zasluhy-Madarske-lidove-republiky-t113998#397190Verze : 0
Řád Za zásluhy Maďarské lidové republiky 4. stupně.


Řád v tomto stupni se poněkud liší v detailech, ale způsob nošení je totožný.


Řádová hvězda o velikosti 60mm (bez podložení zlatou profilovanou hvězdou) tak jak známe z vyobrazení vyšších řádových stupňů. Jde tedy o poměrně velkou, pěticípou, rudě smaltovanou hvězdou, která se na oděv upevňovala pomocí svisle postavené spony. Hvězda je doplněna klenotem 5. stupně, který má malou dekoraci tvořenou zmenšenou pěticípou, červeně smaltovanou hvězdičkou.


Komplet řádu je předáván v červené etuji se znakem proletářů na víčku(kladivo a brk):
- červená hvězda o rozměru 60 mm,
- 5. stupeň řádu, který má na své trojúhelníkové stuze malou dekorací, v tomto případě červeně smaltovanou hvězdičku o rozměru 18 mm,
- malou stužku s hvězdičkou o průměru 18 mm.


Statistika:
Počet udělených exemplářů I. stupně je uváděn:
- 745 exemplářů.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Za-zasluhy-Madarske-lidove-republiky-t113998#397191Verze : 0
Řád Za zásluhy Maďarské lidové republiky 5. stupně.


Vlastní řádový klenot je v 5. stupni tvořen zmenšenou hvězdou 1. stupně, zavěšenou na trojúhelníkové stuze. Na stuze není žádní atribut jako je například malá dekorace.Statistika:
Počet udělených exemplářů I. stupně je uváděn:
- 1691 exemplářů.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Za-zasluhy-Madarske-lidove-republiky-t113998#397192Verze : 0
Záslužné medaili k řádu přičleněné.


Tyto záslužné dekorace, která mají podobu pěticípé smaltované hvězdy se člení do tří stupňů:


- zlatá hvězda
- ( A Magyar Népköztársasági Érdemérem arany fokozata)
- stříbrná hvězda
- (A Magyar Népköztársasági Érdemérem ezüst fokozata)
- bronzová hvězda
- (A Magyar Népköztársasági Érdemérem bronz fokozata)


Statistika:
Zlatá hvězda počet udělení: „17659“ exemplářu.
Stříbrná hvězda počet udělení: „ 5290“ exemplářu.
Bronzová hvězda počet udělení: „5992 „ exemplářů.


Je celkem zajímavá,že právě dekorace zlatá je udělována nejvíce. Na můj dotaz mi bylo vysvětleno, že zlatá dekorace se více využívala pro ocenění cizinců, kteří žili a žijí v domnění, že obdrželi vyšší vyznamenání, tedy řád. Každá dekorace byla předána v etuji s udělovacím dekretem a občanům MLR býval předán i finanční bonus.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Za-zasluhy-Madarske-lidove-republiky-t113998#397193Verze : 0