Main Menu
User Menu

Příbor

okr. Nový Jičín

     
Název:
Name:
Příbor
Originální název:
Original Name:
Příbor
Další názvy:
Other Names:
Freiberg
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Nový Jičín
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°38'27.00"N 18°08'42.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Příbor (k. ú. Příbor a Klokočov u Příbora (Klogsdorf)
Hájov
Prchalov
První písemná zmínka:
First Written Reference:
12.12.1251
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Kostel Narození Panny Marie s Křížovou cestou
Kostel sv. Kříže
Radnice
Piaristický kostel sv. Valentina
Kostelík sv. Františka Serafinského
Sousoší Panny Marie, sv. Rocha a sv. Floriána
Sloup se sochou Panny Marie Assumpty
Rodný dům Sigmunda Freuda
Měšťanské domy
Fontána
Piaristická kolej
Fara
Masarykovo gymnázium
Kaple sv. Jana Sarkandra
Kaplička sv. Jana Nepomuckého
Muzea:
Museums:
Rodný dům Sigmunda Freuda
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
commons.wikimedia.org
commons.wikimedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pribor-t113943#618861Verze : 0
Kostel Narození Panny Marie

Pozdně gotický trojlodní kostel polygonálním presbytářem a průčelní zdí. Po bocích se nachází kaple ze 17. století. Nachází se v areálu nejstaršího příborského hřbitova (dnes neužíván). Areál je vymezen obvodovou zdí, podél níž se nachází kapličky křížové cesty.

Zdroje:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=4097
cs.wikipedia.org
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Příbor - Pohled na průčelí kostela od centra města. Foto vlastní

Pohled na průčelí kostela od centra města. Foto vlastní
Příbor - Foto vlastní

Foto vlastní
Příbor - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Pribor-t113943#619939Verze : 3
Kostel sv. Valentina

Kostel sv. Valentina je situován naproti piaristického kláštera a koleje. Vystavěn v letech 1760 -1766 v barokním stylu na místě starší sakrální stavby. Jedná se o jednolodní kostel se štítovým průčelím, který má nevysokou věž umístěnou u presbytáře.

Zdroje:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=4099
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Příbor - Průčelí kostela; foto vlastní

Průčelí kostela; foto vlastní
Příbor - Foto vlastní

Foto vlastní
Příbor - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Pribor-t113943#619940Verze : 4
Kostel svatého Kříže

Kostel svatého Kříže byl vystaven na počátku 17. století na místě staršího dřevěného kostela. Má řadu renesančních a archaických gotizujících prvků. Jedná se o jednolodní stavbu s odsazeným, polygonálně uzavřeným presbytářem.

Zdroje:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=4098
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Příbor - Průčelí kostela; foto vlastní

Průčelí kostela; foto vlastní
Příbor - Foto vlastní

Foto vlastní
Příbor - Foto vlastní

Foto vlastní
Příbor - Hlavní vstup do kostela; foto vlastní

Hlavní vstup do kostela; foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Pribor-t113943#619941Verze : 3
Piaristický klášter a kolej

Piaristický klášter a kolej se nachází naproti piaristickému kostelu sv. Valentina. V současnosti je jedna jeho část využívána jako muzeum.

Jedná se o raně barokní budovu o třech křídlech, která jsou jednopatrová. Založil ji roku 1694 biskup olomoucký Karel II. z Lichtenštejna – Kastelkornu, a to na základě projektu G. P. Tencalla z předešlého roku.

Zdroje:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=4186
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Příbor - Foto vlastní

Foto vlastní
Příbor - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Pribor-t113943#619943Verze : 3
Náměstí Sigmunda Freuda

Náměstí je pojmenováno po významném příborském rodákovi S. Freudovi, který však v Příboře žil jen první 3 roky svého života, v dorosteneckém věku se tu pak vrátil na návštěvu svého kamaráda. Nicméně nutno říct, že na město nikdy nezapomněl. Na náměstí se nachází řada měšťanských domů, z nichž zaujme Ditrichštejnský dům č.6 a funkcionalistická radnice, která nahradila původní historickou radnici. Na náměstí se krom toho nachází ještě Sousoší Panny Marie a litinová fontána se sochou Hygie.
Příbor - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Pribor-t113943#619944Verze : 1
Radnice

Objekt funkcionalistické stavby radnice z let 1936 - 1938 na místě původní historické renesanční radnice. Dvoupatrová dvoukřídlá budova dle projektu Stanislava Kučery. Na budově jsou na jejím průčelí umístěny v rámci pietního místa pamětní desky se jmény padlých a umučených ve 2. světové válce.

Zdroje:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=4100
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Příbor - Foto vlastní

Foto vlastní
Příbor - Pietní místo s pamětními deskami; foto vlastní

Pietní místo s pamětními deskami; foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Pribor-t113943#619945Verze : 2
Radnice (zaniklá)


Původní renesanční radnice, rozšířena v letech 1850 a 1896 přikoupením o domy čp. 17 a čp. 19, stávala na místě současné funkcionalistické stavby radnice z let 1936 - 1938, která ji nahradila.


Zdroje:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=4100

Příbor - Historická radnice na staré pohlednici (budova s věžičkou). Zdroj:
https://www.hrady.cz/wnd_show_pic.php?picnum=30687

Historická radnice na staré pohlednici (budova s věžičkou). Zdroj: https://www.hrady.cz/wnd_show_pic.php?picnum=30687
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Pribor-t113943#619946Verze : 0
Fara

Jednopatrový původně barokní dům fary, který byl klasicistně přestavěn roku 1821, další stavební úpravy ve 2. pol. 19. století a ve století 20. Nachází se v prudkém svahu jižně od areálu kostela Narození Panny Marie.

Zdroje:
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Příbor - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Pribor-t113943#619948Verze : 1
Pomník Sigmunda Freuda

Pomník z roku 1969 od sochaře Františka Navrátila a Ing. arch. Zdeňka Makovského. Příborský rodák Sigmung Freud (1856-1939) byl lékařem-neurologem, psychologem a zakladatelem psychoanalýzy, autor mnoha odborných publikací.

Zdroje:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=14157

Příbor - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Pribor-t113943#619949Verze : 1
Rodný dům Sigmunda Freuda

Jednoposchoďový dům z asi 1. čtvrtiny 19. století. Roku 1856 se zde narodil Sigmund Freud a žil zde první 3 roky svého života. Nyní je zde umístěna expozice věnující se této osobě. Před domem se nachází pomník v podobě jeho vyšetřovací pohovky.

Zdroje:
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Příbor - Foto vlastní

Foto vlastní
Příbor - Foto vlastní

Foto vlastní
Příbor - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Pribor-t113943#619950Verze : 1
Pomník P. Řehoře Volného


Řehoř Tomáš Josef Volný - či též Gregor Thomas Joseph Wolný, byl kněz, církevní funkcionář, učitel a významný historik. Narodil se 20. prosince 1783 v Příboře. Ke stému výročí jeho narození mu byl odhalen roku 1893 pomník z leštěné šedočerné žuly s bronzovým portrétem. Autorem pomníku je pražský sochař Vincenc Rupert Smolík.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregor_Woln%C3%BD
iispp.npu.cz

Příbor - Foto vlastní

Foto vlastní
Příbor - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Pribor-t113943#619951Verze : 0
Ditrichštejnský dům čp. 6

Původně renesanční o němž máme nejstarší písemnou zmínku nejspíše z roku 1571, v současnosti klasicistně upraven s přistavěným 3 patrem. Na průčelí domu je umístěn znak kardinála a biskupa olomouckého Františka z Ditrichštejna. V prvním patře se dříve nacházela kaple. Je možné že zde pobývali tyto osobnosti: polská královna Anna Habsburská; olomoucký biskup Stanislav Pavlovský; Maxmilián z Pernštejna; kardinál František z Ditrichštejna; Karel z Lichtenštejna a Hanuš Petřvaldský z Petřvaldu.

Zdroje:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=4096
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Příbor - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Pribor-t113943#619952Verze : 2
Kašna se sochou Hygie

Kašna se nachází na náměstí Sigmunda Freuda vedle sousoší Panny Marie. Původní litinová fontána z roku 1898 byla na počátku 20. století upravena a doplněna o plastiku Hygie.

Zdroje:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=4139
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Příbor - Foto vlastní

Foto vlastní
Příbor - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Pribor-t113943#619953Verze : 1
Sousoší Panny Marie

Sousoší Panny Marie je situováno na náměstí Sigmunda Freuda. Jedná se o vrcholně barokní pískovcové sousoší z roku 1713. Ústřední části vevodí socha Panny Marie s Jezulátkem, ta je umístěna na podstavci ohrazeném balustrádou. Po bocích se nachází kopie soch sv. Floriána (ochránce před ohněm) a sv. Rocha (ochránce před morem).

Zdroje:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=4134
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Příbor - Foto vlastní

Foto vlastní
Příbor - Foto vlastní

Foto vlastní
Příbor - Foto vlastní

Foto vlastní
Příbor - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Pribor-t113943#619954Verze : 1
Městské opevnění

Městské opevnění se začalo stavět roku 1389 na popud biskupa Mikuláše z Rýzmburka. Do součastnosti se dochovala jen torza hradební zdi. Ze 4 městských bran se nedochovala jediná. Není známo zda bylo město opevněno již dříve nějakou lehčí formou fortifikace - např. palisádou. Městké brány byly 4 či spíše 3, a to: Slezská, která se nacházela na severovýchodě a vedla od ní cesta k mostu přes Lubinu, tudy se pak pokračovalo směrem na Hukvaldy a Místek, Valašská situována na jihozápadě města a Olomoucká, která se nacházel v západní části města v prostoru dnešní Jičínské ulice, zde vedla cesta k Novému Jičínu, ve čtvrtém případě se jednalo o fortnu. Zdá se, že ve středověku, zřejmě k bojovému využití hradeb nedošlo. Za třicetileté války pak měšťané roku 1626 město nebránili, ale jako posádka hradu Hukvaldy bojovali proti Dánům. Naopak proti Švédům se roku 1643 bránili (vyhráli spíše asi však lstí, než úpornou obranou městských hradeb). Po třicetileté válce opevnění chátralo a později bylo buď rozebíráno, nebo se stalo součásti zdiva městských domů.

Zdroje:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=4191

Příbor - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Pribor-t113943#619955Verze : 1