Konfederované státy Americké [1861-1865]

Confederate States of America
     
Název:
Name:
Konfederované státy americké Confederate States of America
Originální název:
Original Name:
Confederate States of America
Hlavní město:
Capital:
Montgomery, od 29.05.1861 Richmond Montgomery, from 29.05.1861 Richmond
Státní zřízení:
Government System:
republika republika
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
-
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
Konfederační armáda
Konfederační námořnictvo
Konfederační námořní pěchota
Confederate States Army
Confederate States Navy
Confederate States Marine Corps
Rozloha:
Area:
1995392 km2 770425.16 mi2
Geografická poloha:
Location :
jihovýchod severoamerického kontinentu southeast North America
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Spojené státy americké, Spojené Státy Mexické (1861-1863), Mexické císařství (1863-1865) United States of America, United Mexican States (1861-1863), Mexican Empire (1863-1865)
Vznik:
Independence:
04.02.1861 odštiepením z USA
04.02.1861 secessed from USA
Zánik:
Dissolution:
05.05.1865 včlenením do USA
05.05.1865 merged to USA
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
- -
Vlajka:
Flag:
04.03.1861-25.05.1863

26.05.1863-03.03.1865

04.03.1865-05.05.1865
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://fotw.net/flags/us-hist.html
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Konfederovane-staty-Americke-1861-1865-t113931#397092 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více