Main Menu
User Menu

1. pěší divise [1944-1944]

1st Infantry Division / 1. pešia divízia

     
Název:
Name:
1. pěší divise
Originální název:
Original Name:
1. pešia divízia
Datum vzniku:
Raised/Formed:
18.05.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
00.08.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
18.05.1944-00.08.1944 Armádní velitelství
Dislokace:
Deployed:
18.05.1944-00.08.1944 Giraltovce, ? /
Velitel:
Commander:
18.05.1944-00.08.1944 Markus, Mikuláš (plukovník pěchoty)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
18.05.1944-00.08.1944 Polk, Elemír (major generálního štábu
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
18.05.1944-30.08.1944 Dělostřelecký pluk 1
18.05.1944-30.08.1944 Jezdecký přezvědný oddíl 2
18.05.1944-30.08.1944 Pionýrsky prapor 1
18.05.1944-30.08.1944 Pěší pluk 1
18.05.1944-30.08.1944 Pěší pluk 2
18.05.1944-30.08.1944 Pěší pluk 3
18.05.1944-30.08.1944 Rota kanónů proti útočné vozbě 1
18.05.1944-30.08.1944 Spojovací prapor 1

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
---
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Vyššie veliteľstvo 1
Cséfalvay, František: Vojenské dějiny Slovenska 5 (1939–1945). Bratislava, Magnet-press 2008.
URL : https://www.valka.cz/1-pesi-divise-1944-1944-t113851#396882Verze : 1
MOD