Main Menu
User Menu

2. Královský prapor veteránů [1804-1815]

2nd Royal Veteran Battalion

     
Název:
Name:
2. Královský prapor veteránů
Originální název:
Original Name:
2nd Royal Veteran Battalion
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.07.1804
Předchůdce:
Predecessor:
2. Královský posádkový prapor
Datum zániku:
Disbanded:
20.01.1815
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
09.07.1804-20.01.1815 ?
Dislokace:
Deployed:
09.07.1804-DD.MM.RRRR Plymouth
DD.07.1809-DD.10.1814 Madeira 1)
DD.10.1814-DD.MM.1814 na mori
DD.MM.1814-DD.MM.RRRR ?, Anglicko
DD.MM.RRRR-20.01.1815 Londýn

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

09.07.1804-20.01.1815 Velenie
09.07.1804-20.01.1815 ?
Poznámka:
Note:
1) okrem roty invalidov, ktorá zostáva v Plymouthe a je 24.9.1814 rozpustená
Zdroje:
Sources:
regiments.org/regiments/uk/inf/802vet2.htm
URL : https://www.valka.cz/2-Kralovsky-prapor-veteranu-1804-1815-t113836#396860Verze : 0
MOD