Main Menu
User Menu

Operace Fortitude South

Operation Fortitude South

Operace Fortitude South
Operation Fortitude SouthOperace Fortitude North byla jednou z hlavních součástí operace Bodyguard. Tato klamná operace se skládala ze dvou fází. Cílem první fáze bylo přesvědčit Němce o tom, že invaze do Francie se uskuteční v červenci a to v oblasti Pas de Calais. Ve druhé fázi šlo o to, aby Němci považovali červnové vylodění v Normandii za klamný útok, který má odklákat síly z Pas de Calais.


Za tímto účelem Spojenci vytvořili fiktivní 1. armádní skupinu pod velením generála George Pattona v síle devíti amerických a dvou kanadských divizí. Tento svaz byl dislokován do východní Anglie. Zde byl nasazen celý arzenál činností, které měly potvrdit přítomnost jednotek - od radiové komunikace, přes přesuny vojsk po nafukovací atrapy. Bylo též využito sítě mnoha dvojitých agentů a řízených diplomatických úniků. Zároveň bylo zařízeno, že do oblasti Pas de Calais směřovalo více náletů a leteckých průzkumných misí než nad Normandii.


Němci uvěřili existenci Pattonovy skupiny i tomu, že se vylodí v Pas de Calais. I po vylodění v Normandii zde drželi své jednotky.
Zdroj:
Bacon, Donald J.: Second World War Deception. Lessons Learned for Today’s Joint Planner, Air Command and Staff College (Air University) Wright Flyer Paper No. 5, Maxwell Air Force Base, Alabama, 1998
URL : https://www.valka.cz/Operace-Fortitude-South-t113486#396074Verze : 1
MOD