Main Menu
User Menu

Operace Fortitude North

Operation Fortitude North

Operace Fortitude North
Operation Fortitude NorthOperace Fortitude North byla jednou z hlavních součástí operace Bodyguard. Cílem této klamné operace bylo přesvědčit Němce, že Spojenci se chystají provést invazi do Norska a následné vojenské operace ve Skandinávii. Za tímto účelem byla vytvořena fiktivní 4. armáda, jež byla dislokována ve Skotsku a skládala se z osmi divizí. Místem vylodění měly být Narvik a Stavanger. Pro zvýšení důvěryhodnosti provedli Sověti falešné přípravy na ofenzívu do Finska a severního Norska. V rámci podpůrné operace byl proveden diplomatický nátlak na neutrální Švédsko.


Německé nejvyšší velení považovalo provedení invaze za pravděpodobné. Z tohoto důvodu ponechalo v Norsku 12 a v celé Skandinávii celkově 18 divizí.
Zdroj:
Bacon, Donald J.: Second World War Deception. Lessons Learned for Today’s Joint Planner, Air Command and Staff College (Air University) Wright Flyer Paper No. 5, Maxwell Air Force Base, Alabama, 1998
URL : https://www.valka.cz/Operace-Fortitude-North-t113477#396052Verze : 0
MOD