Main Menu
User Menu

Operace Zeppelin

Operation Zeppelin

Operation Zeppelin
Operace ZeppelinOperace Zeppelin byla jednou z hlavních součástí operace Bodyguard. Cílem Zeppelinu bylo přesvědčit Němce, že Spojenci chystají invazi na Balkáně. Spojenci chtěli dosáhnout toho, aby odtud Němci neodeslali část jednotek do severní Francie, kde skutečně mělo dojít k invazi. K vytvoření iluze použili Spojenci kromě dosud využívaných postupů, jako byli dvojití agenti, komunikační provoz mezi fiktivními jednotkami či dislokace vyloďovacích plavidel v oblasti, i spolupráci se Sověty, kteří měli zvýšit počet operací v západním Černomoří.


Spojenci dokázali Němce přesvědči o tom, že zde mají k dispozici 39 divizí, ačkoliv jich tu měli jen 18. Reálně existující americká 7. armáda měla provést invazi do Jugoslávie a fiktivní britská 12. armáda se měla vylodit v Řecku. Němci tak na Balkáně ponechali 22 divizí. Do severní Francie odeslali jen jednu, která ovšem byla nahrazena jinou a navíc nedorazila na místo určení v čase, který by ji umožnilo ovlivnit vylodění v Normandii. Operace Zeppelin zde ovšem nebyla jediným faktorem ovlivňujícím německé rozhodnutí. V Jugoslávii a Řecku působilo silné partyzánské hnutí, které zde vázalo početné německé síly.
Zdroj:
Bacon, Donald J.: Second World War Deception. Lessons Learned for Today’s Joint Planner, Air Command and Staff College (Air University) Wright Flyer Paper No. 5, Maxwell Air Force Base, Alabama, 1998
URL : https://www.valka.cz/Operace-Zeppelin-t113475#396050Verze : 0
MOD