Main Menu
User Menu
Reklama

Bukurešť

Bucharest

București

     
Název:
Name:
Bukurešť
Originální název:
Original Name:
București
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
București
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
44°25'57.00"N 26°06'14.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Sector 1 (population 227,717): Dorobanți, Băneasa, Aviației, Pipera, Aviatorilor, Primăverii, Romană, Victoriei, Herăstrău Park, Bucureștii Noi, Dămăroaia, Strǎulești, Grivița, 1 Mai, Băneasa Forest, Pajura, Domenii and a small part of Giulești which includes Giulești Stadium
Sector 2 (population 357,338): Pantelimon, Colentina, Iancului, Tei, Floreasca, Moşilor, Obor, Vatra Luminoasă, Fundeni, Plumbuita, Ștefan cel Mare, Baicului
Sector 3 (population 399,231): Vitan, Dudești, Titan, Centrul Civic, Dristor, Lipscani, Muncii, Unirii
Sector 4 (population 300,331): Berceni, Olteniței, Giurgiului, Progresul, Văcărești, Timpuri Noi, Tineretului
Sector 5 (population 288,690): Rahova, Ferentari, Giurgiului, Cotroceni, 13 Septembrie, Dealul Spirii
Sector 6 (population 371,060): Giulești, Crângași, Drumul Taberei, Militari, Grozǎvești (also known as Regie), Ghencea
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1459 n. l.
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
parlament
vítězný oblouk
Muzea:
Museums:
National Museum of Contemporary Art
National Museum of Art of Romania
Museum of Natural History
National History Museum
Military Museum
Osobnosti:
Personalities:
Dracula, Vlad III.
† 14.12.1476
- Vrba, Vít
* 16.09.1876 
Cantacuzino, Constantin
* 11.11.1905 
Averescu, Alexandru
† 02.10.1938
Istrate, Ioan
† DD.MM.1942
Dumitrescu, Petre
† 15.01.1950
Manicatide, Radu
† 18.03.2004
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
14.10.1940-04.01.1941
I. skupina Stíhací eskadry 28
1st Group of the 28th Fighter Wing
DD.12.1940-DD.03.1941
3. letka (armádní) Průzkumné skupiny 13
3rd Squadron (Army) of the 13th Reconnaissance Group
04.01.1941-25.05.1941
III. skupina Stíhací eskadry 52
3rd Group of the 52nd Fighter Wing
26.01.1941-01.03.1941
II. skupina Stíhací eskadry 27
2nd Group of the 27th Fighter Wing
26.01.1941-01.03.1941
Stíhací eskadra 27
27th Fighter Wing
02.02.1941-DD.02.1941
III. skupina Stíhací eskadry 27
3rd Group of the 27th Fighter Wing
21.02.1941-04.04.1941
Velitelství námořnictva B
Naval Command B
05.04.1941-30.06.1941
Velitelství německé námořní mise v Rumunsku
Chief of German Naval Mission in Romania
28.04.1941-03.05.1941
III. skupina Stíhací eskadry 54
3rd Group of the 54th Fighter Wing
DD.04.1941-DD.04.1941
IV. skupina Bombardovací eskadry ke zvláštnímu použití 1
4th Group of the 1st Special Purpose Bomber Wing
DD.05.1941-20.06.1941
Doplňovací skupina Stíhací eskadry 77
Replacement Group of the 77th Fighter Wing
01.06.1941-21.06.1941
Stíhací eskadra 77
77th Fighter Wing
02.06.1941-21.06.1941
II. skupina Stíhací eskadry 77
2nd Group of the 77th Fighter Wing
12.06.1941-21.06.1941
III. skupina Stíhací eskadry 52
3rd Group of the 52nd Fighter Wing
16.06.1941-20.06.1941
III. skupina Stíhací eskadry 77
3rd Group of the 77th Fighter Wing
18.06.1941-21.06.1941
1. letka (stíhací) Instrukční eskadry 2
1st Squadron (Fighter) of the 2nd Instruction Wing
18.06.1941-21.06.1941
2. letka (stíhací) Instrukční eskadry 2
2nd Squadron (Fighter) of the 2nd Instruction Wing
18.06.1941-21.06.1941
3. letka (stíhací) Instrukční eskadry 2
3rd Squadron (Fighter) of the 2nd Instruction Wing
18.06.1941-21.06.1941
I. (stíhací) skupina Instrukční eskadry 2
1st (Fighter) Group of the 2nd Instruction Wing
18.06.1941-21.06.1941
Štáb I. (stíhací) skupiny Instrukční eskadry 2
Staff of the 1st (Fighter) Group of the 2nd Instruction Wing
27.06.1941-05.07.1941
Stíhací eskadra 52
52nd Fighter Wing
01.07.1941-DD.05.1942
Admiralát Černé moře
Admiral Black Sea
03.07.1941-04.07.1941
1. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 77
1st Squadron of the 77th Dive Bomber Wing
03.07.1941-04.07.1941
2. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 77
2nd Squadron of the 77th Dive Bomber Wing
03.07.1941-04.07.1941
3. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 77
3rd Squadron of the 77th Dive Bomber Wing
03.07.1941-04.07.1941
I. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 77
1st Group of the 77th Dive Bomber Wing
03.07.1941-04.07.1941
Štáb I. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 77
Staff of the 1st Group of the 77th Dive Bomber Wing
04.07.1941-11.01.1942
Doplňovací skupina Stíhací eskadry 77
Replacement Group of the 77th Fighter Wing
05.07.1941-17.09.1941
Stíhací eskadra 52
52nd Fighter Wing
15.02.1942-17.03.1942
II. skupina Stíhací eskadry 77
2nd Group of the 77th Fighter Wing
10.06.1945-DD.MM.1947
17. letecká armáda
17th Air Army
DD.MM.1945-20.12.1947
Jižní skupina vojsk
Southern Group of Forces
20.12.1947-04.06.1957
Zvláštni mechanizovaná armáda
Special Mechanised Army
04.06.1957-DD.07.1958
1. samostatná vševojsková armáda
1st Separate Combined Arms Army
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zvláštní letka Průzkumné skupiny Hlavního velitele letectva
Special Squadron of the Reconnaissance Group of the High Commander of the Air Force
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
hlavní město
populace 1 944 367 (2009)
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Bucharest
URL : https://www.valka.cz/Bukurest-t113426#395928Verze : 0
Reklama