Bitva u Leyte [1944]

Battle of Leyte Gulf
     
Název:
Name:
Bitva u Leyte Battle of Leyte Gulf
Datum:
Date:
23.10.1944-26.10.1944
Válčiště / Fáze:
Theatre of Operations / Phase:
Tichomořské válčiště Pacific Theatre of Operations
Místo:
Location:
Leytský záliv, Filipíny Leyte Gulf, The Philippines
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
10°22'13.98"N 125°21'19.98"E
Účastníci:
Belligerents:
 
Strana A:
Side A:
Spojené státy americké
Austrálie
United States of America
Australia
Strana B:
Side B:
Japonské císařství Empire of Japan
Velitelé:
Commanders:
 
Strana A:
Side A:

Halsey, William F.
Kinkaid, Thomas C.

Halsey, William F.
Kinkaid, Thomas C.
Strana B:
Side B:

Kurita, Takeo
Nišimura, Šódži
Šima, Kijohide
Ozawa, Džisaburó
Seki, Jukio

Kurita, Takeo
Nishimura, Soji
Shima, Kiyohide
Ozawa, Jisaburo
Seki, Yukio
Síly:
Strenght:
 
Síly strana A:
Forces Side A:

9 letadlových lodí
8 lehkých letadlových lodí
29 eskortních letadlových lodí
12 bitevních lodí
24 křižníků
162 torpédoborců a doprovodných torpédoborců
cca 1 500 letadel

9 fleet carriers
8 light carriers
29 escort carriers
12 battleships
24 cruisers
162 destroyers and destroyer escorts
some 1,500 planes
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Síly strana B:
Forces Side B:

1 letadlová loď
3 lehké letadlové lodě
9 bitevních lodí
14 těžkých křižníků
7 lehkých křižníků
35 torpédoborců
přes 300 letadel

1 fleet carrier
3 light carriers
9 battleships
14 heavy cruisers
7 light cruisers
35 destroyers
300+ planes (including land-based aircraft)
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty:
Losses:
 
Ztráty strana A:
Losses Side A:

zhruba 2 800 mrtvých mužů
1 lehká letadlová loď
2 eskortní letadlové lodě
2 torpédoborce
1 doprovodný torpédoborec
přes 200 letadel

~2,800 dead
1 light carrier
2 escort carriers
2 destroyers
1 destroyer escort sunk
200+ planes
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty strana B:
Losses Side B:

zhruba 10 500 mrtvých mužů
1 letadlová loď
3 lehké letadlové lodě
3 bitevní lodě
10 křižníků
9 torpédoborců potopeno či zničeno
zhruba 500 letadel

~10,500 dead;
1 fleet carrier
3 light carriers
3 battleships
10 cruisers
9 destroyers sunk
~500 planes
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Cíle a výsledek:
Objectives and Result:
 
Typ operace, strana A:
Type of Operation, Side A:
útok
attack
Typ operace, strana B:
Type of Operation, Side B:
útok
attack
Cíle, strana A:
Objectives, Side A:
podpořit spojenecké vylodění na Leyte - splněn
porazit japonské námořní síly - splněn
support the Allied invasion on Leyte - fulfilled
defeat the Japanese naval forces - fulfilled
Cíle, strana B:
Objectives, Side B:
odrazit spojenecké vylodění na Leyte - nesplněn defeat the Allied invasion on Leyte - unfulfilled
Výsledek:
Result:
vítězství strany A victory for side A
Poznámka:
Note:
obecně považována za největší námořní bitvu druhé světové války
Články:
- Bitka o Leyte (námorná časť)
- Bitka o Leyte (vylodenie a pozemné operácie)
generally considered to be the largest naval battle of World War II
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Leyte_Gulf
http://www.battle-of-leyte-gulf.com/
URL : https://www.valka.cz/Bitva-u-Leyte-1944-t113293#395544 Verze : 18
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více