Main Menu
User Menu

Pamětní mediale na válku 1914 - 18

War Commemorative Medal

Kriegserinnerungsmedaille

     
Název:
Name:
Pamětní mediale na válku 1914-1918
Název v originále:
Original Name:
Österreichische Welt-Kriegs-Denkmünze 1914-1918
Datum vzniku:
Date of Establishment:
21.12.1932
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Roman Freiherr von Prochazka: Österreichisches Ordenshanbuch. Mnichov 1979
Dr. K.G. Klietmann: Pour le Mérite und Tapferkeitsmedaille. Berlin 1966.
Václav Měřička: Rakouské, Rakousko-Uherské vojenské a občanské záslužné a pamětní medaile (Edice Militaria 1974)
URL : https://www.valka.cz/Pametni-mediale-na-valku-1914-18-t113217#395375Verze : 1
     
Název:
Name:
Pamětní mediale na válku 1914 - 18
Název v originále:
Original Name:
Östererreichische Welt-Kriegs-Denkmünze 1914-1914
Datum vzniku:
Date of Establishment:
21.12.1932
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Medaile se stuhou
Klenot:
Badge:
V ploše medaile je umístěný doprava hledící jednohlavý orel stojící na štítu s tak zvaným "babenberským břevnem". V dolní části dekorace je nápis:
"FÜR ÖSTERREICH" - Za Rakousko či Pro Rakousko).

Revers:
V ploše medaile zadní strany je v dubovém věnci letopočet 1914-1918.

V horní části medaile je pevné ouško se závěsným kroužkem k upevnění na struhu.

Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Roman Freiherr von Prochazka: Österreichisches Ordenshanbuch. Mnichov 1979
Dr. K.G. Klietmann: Pour le Mérite und Tapferkeitsmedaille. Berlin 1966.
Václav Měřička: Rakouské, Rakousko-Uherské vojenské a občanské záslužné a pamětní medaile (Edice Militaria 1974)
URL : https://www.valka.cz/Pametni-mediale-na-valku-1914-18-t113217#409948Verze : 1
Název
Name
Pamětní mediale na válku 1914 - 18
War Commemorative Medal
Östererreichische Welt-Kriegs-Denkmünze 1914-1914
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Pametni-mediale-na-valku-1914-18-t113217#631393Verze : 0
MOD
Rakouská medaile světové války 1914-1918.
Östererreichische Welt-Kriegs-Denkmünze 1914-1918
Austrian World War Medal 1914-1918
Rakousko, jako jeden z nástupnických států bývalé monarchie nemělo zájem vzpomínat na válku, která ve svém důsledku znamenala rozpad císařství.
Pamětní medaile byla proto založena vládou 1. Spolkové republiky Rakouské dne 21. prosince roku 1932.
Medaile je vyrobena ze zlaceného bronzu o průměru 36 mm a celkové váze 21,8 g.
Vojáci frontových jednotek měli právo na stuze nosit zkřížené meče (i na malé stužce).
Medaile byla určena i ženám a nosila se na klasické dámské stuze (viz obrázek).
Na medaili měli nárok všichni bývalí vojáci Rakousko-Uherské monarchie a pokud požádali také jim medaile byla udělena. Po roce 1938 využili této možnosti i občané bývalého Československa. Ke každé medaili se vydával průkaz nositele. Medaile je kvalitně ražena a patří do sbírky každého sběratele zabývajícího se dekoracemi z období let 1914-1918.
Literatura:
Roman Freiherr von Prochazka: Österreichisches Ordenshanbuch. Mnichov 1979
Dr. K.G. Klietmann: Pour le Mérite und Tapferkeitsmedaille. Berlin 1966.
Václav Měřička: Rakouské, Rakousko-Uherské vojenské a občanské záslužné a pamětní medaile (Edice Militaria 1974)
URL : https://www.valka.cz/Pametni-mediale-na-valku-1914-18-t113217#395376Verze : 1