Main Menu
User Menu

Koloniální řád italské hvězdy

Colonial Order of Star of Italy

Ordine coloniale della Stella Italiana

     
Název:
Name:
Koloniální řád italské hvězdy
Název v originále:
Original Name:
Ordine coloniale della Stella Italiana
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.01.1914
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Velkokříž
Velkodůstojník
Komander
Důstojník
Rytíř
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. K.G. Klietmann: Pour le Mérite und Tapferkeitsmedaille. Berlin 1966
URL : https://www.valka.cz/Kolonialni-rad-italske-hvezdy-t113132#395178Verze : 1
     
Název:
Name:
Koloniální řád italské hvězdy - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Ordine coloniale della Stella Italiana - Cavaliere di Gran Croce
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.01.1914
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. K.G. Klietmann: Pour le Mérite und Tapferkeitsmedaille. Berlin 1966
URL : https://www.valka.cz/Kolonialni-rad-italske-hvezdy-t113132#633791Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Koloniální řád italské hvězdy - velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordine coloniale della Stella Italiana - Grande Ufficiale dell'Ordine
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.01.1914
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. K.G. Klietmann: Pour le Mérite und Tapferkeitsmedaille. Berlin 1966
URL : https://www.valka.cz/Kolonialni-rad-italske-hvezdy-t113132#633792Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Koloniální řád italské hvězdy - komandér
Název v originále:
Original Name:
Ordine coloniale della Stella Italiana - Commendatore
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.01.1914
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. K.G. Klietmann: Pour le Mérite und Tapferkeitsmedaille. Berlin 1966
URL : https://www.valka.cz/Kolonialni-rad-italske-hvezdy-t113132#633793Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Koloniální řád italské hvězdy - důstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordine coloniale della Stella Italiana - Ufficiale
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.01.1914
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. K.G. Klietmann: Pour le Mérite und Tapferkeitsmedaille. Berlin 1966
URL : https://www.valka.cz/Kolonialni-rad-italske-hvezdy-t113132#633794Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Koloniální řád italské hvězdy - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Ordine coloniale della Stella Italiana - Cavaliere
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.01.1914
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. K.G. Klietmann: Pour le Mérite und Tapferkeitsmedaille. Berlin 1966
URL : https://www.valka.cz/Kolonialni-rad-italske-hvezdy-t113132#633795Verze : 0
MOD
Název
Name
Koloniální řád italské hvězdy - velkokříž
Colonial Order of Star of Italy - Grandcross
Ordine coloniale della Stella Italiana - Cavaliere di Gran Croce
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
20.02.1939 Milch, Erhard
DD.MM.RRRR Mussolini, Benito
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Kolonialni-rad-italske-hvezdy-t113132#633796Verze : 0
MOD
Název
Name
Koloniální řád italské hvězdy - velkodůstojník
Colonial Order of Star of Italy - Grandofficer
Ordine coloniale della Stella Italiana - Grande Ufficiale dell'Ordine
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
29.10.1936 Ranza, Ferruccio
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Kolonialni-rad-italske-hvezdy-t113132#633797Verze : 0
MOD
Název
Name
Koloniální řád italské hvězdy - komandér
Colonial Order of Star of Italy - Commander
Ordine coloniale della Stella Italiana - Commendatore
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Kolonialni-rad-italske-hvezdy-t113132#633798Verze : 0
MOD
Název
Name
Koloniální řád italské hvězdy - důstojník
Colonial Order of Star of Italy - Officer
Ordine coloniale della Stella Italiana - Ufficiale
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Falangola, Mario
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Kolonialni-rad-italske-hvezdy-t113132#633799Verze : 0
MOD
Název
Name
Koloniální řád italské hvězdy - rytíř
Colonial Order of Star of Italy - Knight
Ordine coloniale della Stella Italiana - Cavaliere
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Kolonialni-rad-italske-hvezdy-t113132#633800Verze : 0
MOD
Koloniální řád Italské hvězdy
Ordine coloniale della Stella Italiana
Colonial Order of the Star of Italy
Italie se svoji snahou o koloniální politiku může působit poněkud operetně, ale z faleristického pohledu je to doba plodná na zajímavé a dnes hledané dekorace. Nejznámější dekorace si připomeneme:
- Krymská medaile 1855-1856
- Pamětní medaile na tažení v Číně z let 1900-01
- Pamětní medaile na tažení v Libyii
- Pamětní medaile Italsko-Turecké války z let
- 1911-1912
- Pamětní medaile na Africké tažení
Koloniální řád byl jistou snahou o zviditelnění Itálie jako velmoci a zároveň měl ocenit statečné vojáky a zasloužilé úředníky, kteří se podíleli na podrobení kolonii nebo je spravovali.
Italský král Viktor Emanuel III. zakládá dne 18. ledna roku 1914 specializovaný, všeobecně záslužný tak zvaný koloniální řád.
Vlastní řád je tak jako většina stávajících italských řádů členěna do pěti stupňů:
- velkokříž
- velkodůstojník
- komander
- důstojník
- rytíř
l. Velkokříž řádu se nosil na klasické velkostuze a byl vždy doplněn řádovou hvězdou.
2. Velkodůstojník byl nošený jako dekorace náhrdelní a doplněna řádovou hvězdou.
3. Komander byl nošený na náhrdelní stuze a nedoplňoval se řádovou hvězdou
4. Důstojník byl zavěšen na náprsní stuze na které byla malá rozetka
5. Rytíř byl nošený na prosté splývavé stuze bez doplnění rozetkou.
Itálie tento řád využila jako možnost vyznamenat vojáky německého Afrického sboru ( Deutschen Afrikakorps) statečně bojující v Africe. Dr. Klietmann uvádí následující počty udělení řádů v jednotlivých stupních:
- 10 Velkokříž
- 30 Velkodůstojník
- 100 Komander
- 200 Důstojník
- 1000 Rytíř
Nebyl by to ani Göring pokud by si nenechal udělit tento zajímavý řád ve stupni velkokříž, který byl zhotoven ze zlata a byl pečlivě klenotnicky upraven.
Původní stanovy přesně specifikuji řád jako všeobecně záslužný a stanovuji počty udělení v jednotlivých stupních řádu:
Velkokříž (Cavaliere della Croce Grande) byl určen pro 4 nejvyšší hodnostáře
Velkodůstojník (Cavaliere Commendatore) byl ve svém stupni určený pro maximálně 7 úředníků či vojáků.
Komanderský stupeň (Commendatore) mohlo obdržet pouze 20 úředníků či vojáků.
Stupeň důstojník (Ufficiale ) byl připravený pro maximálně 50 zasloužilých vojáků či úředníků.
Rytířský kříž
Colonial Order of the Star of Italy - Knight řádu měl předepsané číslo: „15O“. (Velikost klenotu v tomto stupni je 35mm při váze pouhých 4,6g. Klenot je vyroben ze 14 karátového zlata.)
Z uvedeného přehledu jednoznačně vyplývá, že řád rozhodně nepatří mezi běžné řády typu Záslužného řádu Italské koruny.
Již v roce 1943 se řád přestal udělovat a po roce 1944 již tento zajímavý řád nenacházíme mezi ostatními řády Italské republiky.
Literatura:
Dr. K.G. Klietmann: Pour le Mérite und Tapferkeitsmedaille. Berlin 1966

Poznámka:
Italské královské řády se vždy člení na rytíře-...velkokříže. Je zásadní chybou pokud členíme tyto řády na stupně či třídy! Obdobně by nikoho nenapadlo u klasického řádu Sv. Jiří členění na rytíře atd. Zde je zásadně vždy uváděn pouze stupeň. Další řády a dekorace členíme na třídy, např. Železný kříž I. třídy a II. třídy.
Koloniální řád italské hvězdy - Komplet stupně velkodůstojník s doklady.

Komplet stupně velkodůstojník s doklady.
Koloniální řád italské hvězdy - Detail výrobce řádové hvězdy

Detail výrobce řádové hvězdy
Koloniální řád italské hvězdy - Nádherný komander řádu

Nádherný komander řádu
Koloniální řád italské hvězdy - Důstojník řádu

Důstojník řádu
Koloniální řád italské hvězdy - Komander řádu

Komander řádu
Koloniální řád italské hvězdy - Rytířský stupeň řádu.

Rytířský stupeň řádu.
URL : https://www.valka.cz/Kolonialni-rad-italske-hvezdy-t113132#395179Verze : 1