Main Menu
User Menu
Reklama

14. pěší divize [1943-1945]

14th Infantry Division

14. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
14. pěší divize
Originální název:
Original Name:
14. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.06.1943
Předchůdce:
Predecessor:
14. divize tankových granátníků
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.06.1943-27.08.1943 LVI. tankový sbor
27.08.1943-21.09.1943 XXXXI. tankový sbor
21.09.1943-22.09.1943 Skupina armád Střed
22.09.1943-DD.01.1944 VI. armádní sbor
DD.01.1944-DD.02.1944 LIII. armádní sbor
DD.02.1944-DD.06.1944 VI. armádní sbor
DD.06.1944-DD.07.1944 Skupina armád Střed
DD.07.1944-DD.11.1944 -
DD.11.1944-DD.01.1945 XXXXI. tankový sbor
DD.01.1945-DD.02.1945 XX. armádní sbor
DD.02.1945-DD.04.1945 XXVI. armádní sbor
DD.04.1945-08.05.1945 IX. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
30.06.1943-15.12.1944 Flörke, Hermann (Generalleutnant)
28.12.1944-DD.MM.1945 Schneider, Erich (Generalleutnant)
DD.MM.1945-DD.MM.1945 Below, Gerd Paul von (Generalmajor)
DD.MM.1945-DD.MM.1945 Kirch, ? (Oberst)
DD.03.1945-DD.04.1945 Schulze, Werner (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
30.06.1943-DD.10.1943 Bloch von Blottnitz, Johannes (Oberst)
DD.10.1943-DD.06.1944 Brecht, Eugen (Major)
DD.09.1944-DD.MM.1945 Kircher, Gerhard (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
30.06.1943-08.05.1945 Granátnický pluk 11
30.06.1943-08.05.1945 Granátnický pluk 53
30.06.1943-01.09.1943 Průzkumný oddíl 14
01.07.1943-08.05.1945 Dělostřelecký pluk 14
01.07.1943-08.05.1945 Ženijní prapor (motorizovaný) 14
01.07.1943-08.05.1945 Ženijní prapor 14
01.09.1943-08.05.1945 Fyzilírský prapor 14
01.10.1943-08.05.1945 Granátnický pluk 101

Ručně vyplněné položky:
30.06.1943-08.05.1945 Granátnický pluk 11
30.06.1943-08.05.1945 Granátnický pluk 53
01.10.1943-DD.MM.RRRR Granátnický pluk 101
30.06.1943-08.05.1945 Dělostřelecký pluk 14
30.06.1943-08.05.1945 Divizní jednotky 14
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
14. pěší divize znovu vznikla z původně vytvářené 14. divize tankových granátníků. Ta však nebyla oficiálně nikdy ustanovena a byly pouze učiněny kroky k jejímu zformování.
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/14-pesi-divize-1943-1945-t113109#395076Verze : 0
MOD
14. Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/14-pesi-divize-1943-1945-t113109#396561Verze : 0
MOD
1943Divizní jednotky 14 Division Units 14 Divisions-Einheit 14
polní doplňovací prapor 14 Field Replacement Battalion 14 Felderstatz-Bataillon 14
Mušketýrský prapor 14 Fusiliers Battalion 14 Füsilier-Bataillon 14
tankový průzkumný oddíl 14 Armor Reconnaissance Section 14 Panzer-Aufklärungs-Abteilung 14
protitankový oddíl 14 Anti-tank Section 14 Panzerjäger-Abteilung 14
spojovací oddíl 14. pěší divize Infantry Division Signal Section 14 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 14
velitelství podpůrných jednotka 14. pěší divize Commander of Infantry Division Supply Troop 14 Kommandeur der Infanterie-Divisions-Nachschubtruppen 14
administrativní služba 14. pěší divize Administrative Service 14 Verwaltungsdienste 14
zdravotnická služba 14. pěší divize Medical Service 14 Sanitätsdienste 14
veterinární rota 14 Veterinary Company 14 Veterinär-Kompanie 14
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/14-pesi-divize-1943-1945-t113109#396564Verze : 0
MOD