Main Menu
User Menu

Caesar, Gaius Iulius

rímsky politik a vojak

     
Příjmení:
Surname:
Caesar
Jméno:
Given Name:
Gaius Iulius
Jméno v originále:
Original Name:
Gaius Iulius Caesar
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.07.100 p.n.l. Rím /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
15.03.44 p.n.l. Rím /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
rímsky konzul
rímsky diktátor
člen 1. triumvirátu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Bol zavraždený v Rímskom senáte.
Související články:
Related Articles:
05.10.2002 - Gaius Iulius Caesar
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar
URL : https://www.valka.cz/Caesar-Gaius-Iulius-t11268#427964Verze : 0
MOD
A jeho podobizeň na minci
URL : https://www.valka.cz/Caesar-Gaius-Iulius-t11268#67450Verze : 0
mramorová socha z roku 1714


URL : https://www.valka.cz/Caesar-Gaius-Iulius-t11268#101761Verze : 0
Caesar podnikl celkem dvě výpravy do Británie, kterou Římané původně nazývali Cassiterides, tedy Cínové ostrovy.
Roku 55 př. Kr. proběhla první výprava, kdy s pouhými dvěma legiemi se vylodil asi v prostoru Doveru. Britové jej očekávali a kladli takový odpor, že se Caesar rozhodl odplout ještě téhož dne po půlnoci. Výprava tedy dopadla neslavně, což ovšem Caesarovi nezabránilo, aby ji ve zprávě vylíčil jako úspěšnou a nechal se oslavovat.


Roku 54 proběhla druhá výprava, mnohem lépe připravená, Caesar se tehdy dostal až k Temži, nicméně za krátkou dobu byl opět vytlačen. To byl na dlouhou dobu poslední pokus o rozšíření římské moci na britské ostrovy. Pouze v letech 14 a 16 po Kr. ztroskotali u břehů Británie římští vojáci při plavbě podél pobřeží Evropy, ale místní vládce Kunobelinos je přijal velmi pohostinně a odeslal je do Galie. Obrat v této části Evropy nastal až za vlády císaře Claudia v roce 43.


Zdroj: archiv autora - poznámky (souhrn) z vědeckých přednášek:
doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc. - Archeologický ústav AV ČR Brno
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc. - Katedra archeologie FF MU Brno
PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. - Ústav klasických studií FF MU Brno
URL : https://www.valka.cz/Caesar-Gaius-Iulius-t11268#188207Verze : 0