Main Menu
User Menu
Reklama

Wallmoden-Gimborn, Ludwig von

     
Příjmení:
Surname:
von Wallmoden-Gimborn
Jméno:
Given Name:
Ludwig
Jméno v originále:
Original Name:
Ludwig Georg Thedel von Wallmoden-Gimborn
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál jezdectva
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
hrabě
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.02.1769 Vídeň
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.03.1862 Vídeň
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
vrchní velitel, rakouská vojska v Neapoli
vojenský velitel, Miláno
velitel, 1. armádní sbor
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Sloužil v hanoverské, pruské, rakouské, anglické a ruské armádě.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
- Allgemeine Deutsche Biographie. Band 40, Leipzig 1896
- Antonio Schmidt-Brentano: Kaiserliche und k. k. Generale (1618-1815), Österreichisches Staatsarchiv, 2007
- upload.wikimedia.org
URL : https://www.valka.cz/Wallmoden-Gimborn-Ludwig-von-t112664#393772Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
von Wallmoden-Gimborn
Jméno:
Given Name:
Ludwig
Jméno v originále:
Original Name:
Ludwig Georg Thedel von Wallmoden-Gimborn
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.01.1797 kapitán
16.04.1797 major
03.08.1798 podplukovník
16.08.1800 plukovník
21.08.1809 Polní podmaršálek
08.09.1838 generál jízdy
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Vladimíra 2. třída s meči
Order of St. Vladimir 2nd Class with Swords
Орден Святого Владимира 2-я степень с мечами
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Anny 1. třídy s meči
Order of St. Anne 1st Class with Swords
Орден Святой Анны I степень с мечами
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Alexandra Něvského
Order of St. Alexander Nevsky
Орден Святого Александра Невского
-

DD.MM.RRRR

Svatojiřská zbraň
St George Weapon
Георгиевское оружие
-

DD.MM.RRRR

Řád červené orlice 4. třída
Order of Red Eagle 4th Class
Roter Adler Orden 4. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Pour le Mérite
Pour le Mérite
-

Království obojí Sicílie [1815-1861] / Kingdom of the Two Sicilies [1815-1861] DD.MM.RRRR

Řád Sv. Ferdinanda a za zásluhy velkokříž
Order of Saint Ferdinand and of Merit Grand Cross
Ordine di San Ferdinando e del merito Gran Croce
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Jiří - 3. třída
Order of St George - 3rd Class
Орден Святого Георгия - III степени
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Jiří znovusjednocení - velkokříž
Order of Saint George of Reunion - Grandcross
Order of San Giorgio della Reunion - Gran Croce
-

Hannoverské království [1815-1866] / Kingdom of Hanover [1815-1866] DD.MM.RRRR

Řád Guelfů - velkokříž
Guelphic Order - Grandcross
Guelphenorden
-

DD.MM.RRRR

Vojenský záslužný kříž 2. třída
Military Merit Cross 2nd Class
Militärverdienstkreuz II. Kl.
-

DD.MM.RRRR

Řád Marie Terezie rytíř
Order of Maria Theresia Knight
Maria Theresia Orden Ritter
-

DD.MM.RRRR

Řád Leopolda 1. třída
Order of Leopold 1st Class
Leopold-Orden I. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Řád lázně rytíř velkokříže (vojenský) 1. třída
Order of Bath Knigh Grand Cross (Mil.) 1st Class
-

DD.MM.RRRR

Řád meče - komandér velkokříže
Commander Grand Cross of the Order of Sword
Svärdsorden Kommendör med stora korset
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
- Allgemeine Deutsche Biographie. Band 40, Leipzig 1896
- Antonio Schmidt-Brentano: Kaiserliche und k. k. Generale (1618-1815), Österreichisches Staatsarchiv, 2007
- upload.wikimedia.org
URL : https://www.valka.cz/Wallmoden-Gimborn-Ludwig-von-t112664#665515Verze : 0
MOD
Ludwig George Thedel hrabě von Wallmoden-Gimborn se narodil 6. února 1769 ve Vídni. Po ukončení studií nastoupil službu u hanoverské armády - konkrétně jako poručík u hanoverského pluku osobní gardy. V roce 1790 opustil hanoverské vojsko a vstoupil do pruské armády. V pruské uniformě bojoval v revolučních válkách proti Francii. V řadách husarského regimentu Wolffradt č. 6 bojoval v bitvě u Kaiserslautern, v jejímž průběhu byl zraněn bajonetem do hrudi. Útěchou mu jistě byl získaný Pour le Mérite. V následujím roce 1795 opět změnil uniformu. Tentokráte vešel do služeb císařské armády. Nastoupil jako rytmistr 2. třídy u husarského pluku Vécseyova. Po dvou letech byl povýšen na rytmistra 1. třídy a převelen k švališérskému pluku Karaczayova. Ještě ve stejném roce byl povýšen na majora generálního štábu. V červnu 1798 byl major Wallmoden přidělen k dragounskému pluku č. 2. V srpnu následovalo povýšení na podplukovníka a přeložení k hulánskému pluku č. 1. V srpnu roku 1801 se stal velitelem tohoto pluku. V této funkci pak setrval až do roku 1807, kdy byl povýšen do hodnosti generálmajora.


V roce 1809 byl na začátku války vyslán do Londýna, aby dojednal válečné subsidie, což se mu rychle a úspěšně podařilo. Zpátky se vrátil akorát včas, aby stihl bitvu u Wagramu. Velel brigádě v sestavě armádního sboru polního podmaršála Klenaua. Vedl si dobře jak v průběhu bitvy, tak při následném ústupu na Moravu, kdy si výborně vedl v bitvě u Hollabrunu. Od arcivévody Karla si za to vysloužil rytířský kříž Vojenského řádu Marie Terezie. Ještě v témže roce byl povýšen na polního podmaršála.


Nicméně Wallmoden se rozhodl zabojovat si ještě v další armádě. S císařovým svolením přešel v roce 1812 do anglických služeb, aby krátce poté navlékl uniformu carovy armády a převzal velení lehkých jednotek v severním Německu, které kryly pravé křídlo hlavní armády při překračování Labe. Po bitvě u Lützenu Wallmoden reorganizoval svůj takřka třicetitisícový mnohonárodnostní sbor, jenž byl složen z vojáků ruských, pruských, hanoverských a švédských, nepočítaje kontingenty z menších severoněmeckých státních útvarů. Sbor byl nasazen v rámci Severní armády a kryl oblast Hamburku. Po bitvě u Lipska a pádu Paříže byl sbor rozpuštěn a hrabě Wallmoden se v květnu 1815 vrátil zpátky do císařských služeb.


V srpnu 1816 byl jmenován velitelem císařských jednotek nasazených v Neapoli s cílem obnovit pořádek. V srpnu 1819 byl jmenován majitelem kyrysnického pluku č. 6. Když došlo v roce 1820 k opětovnému vypuknutí nepokojů, bylo sem vysláno šedesát tisíc mužů císařské armády. Wallmoden velel divizi, která tvořila levé křídlo rakouských sil generála jezdectva Frimonta. Povstalci byli rychle poraženi a Wallmoden převzal vrchní velení v Neapoli. V této funkci setrval až do stažení císařských vojsk roku 1827. Poté převzal funkci vojenského velitele v Miláně a od roku 1830 současně i velitele 1. armádního sboru. V roce 1831 byl jmenován tajným radou a v roce 1838 povýšen do hodnosti generála jezdectva. V Miláně zůstal až do roku 1848, kdy byl jmenován zástupcem polního maršála Radeckého.


Svoji vojenskou kariéru ukončil říjnu 1848. Císař mu při této příležitosti udělil velkokříž Řádu Leopolda, čímž rozhojnil Wallmodenovu rozsáhlou sbírku obdržených vyznamenání. Hrabě žil od roku 1848 ve Vídni a evidentně se těšil dobrému zdraví, neboť zemřel v roce 1862 v úctyhodném věku 93 let!
Zdroje:
- www.austro-hungarian-army.co.uk
- daten.digitale-sammlungen.de
- de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Wallmoden-Gimborn-Ludwig-von-t112664#393914Verze : 0
MOD
Generál jezdectva hrabě Wallmoden-Gimborn v devadesáti letech
URL : https://www.valka.cz/Wallmoden-Gimborn-Ludwig-von-t112664#393925Verze : 0
MOD