Main Menu
User Menu
     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Rudolf I.
Jméno v originále:
Original Name:
-
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
hrabě
král
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
25.12.912
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
hrabě z Auxerre
král hornoburgundský
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.mittelalter-genealogie.de
URL : https://www.valka.cz/Rudolf-I-t112639#393697Verze : 0
MOD
Datum Rudolfova narození není přesně známo, někdy se uvádí rok 859. Každopádně byl Rudolf synem hraběte Konráda z Auxerre. Od roku 872 byl markrabětem v Transjuránsku. Po smrti císaře Karla III. Tlustého v roce 888 se Rudolf nechal v Saint-Maurice-d'Agaune velmoži prohlásit králem. Do historie tak vstoupil jako první hornoburgundský král. Hornoburgundské království zahrnoval oblast pozdějšího svobodného hrabství burgundského, západní Švýcarsko a část jeho střední části, Basilej, Wallis a Aostu. Následně byl uznán císařem Arnulfem Korutanským.


Rudolfovou manželkou byla Willa Burgundská, dcera dolnoburgundského krále Bosa Viennského. Ta mu počala čytři děti: Rudolfa, Ludvíka, Waldradu a Juditu. Po Rudolfově smrti se Willa vdala podruhé, tentokráte za Huga Arelatského, krále italského a vládce v Dolním Burgundsku.
Zdroje:
- www.mittelalter-genealogie.de
- de.wikipedia.org
- www.gwleibniz.com
- František HONZÁK, Marek PEČENKA, František STELLNER, Jitka VLČKOVÁ: Evropa v proměnách staletí, Libri, Praha, 2001
URL : https://www.valka.cz/Rudolf-I-t112639#393704Verze : 0
MOD