Main Menu
User Menu

Kříž Sv. Jiří (1807)

St. George Cross

Kríž sv. Juraja

Георгиевский крест

     
Název:
Name:
Kříž Sv. Jiří
Název v originále:
Original Name:
Георгиевский крест
Datum vzniku:
Date of Establishment:
13.02.1807
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Struktura:
Structure:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
4. stupeň
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Петерс Д. И. Наградные медали Российской Империи XIX-XX веков. Каталог. 1996.
DUROV (Valery), The orders of Russia, Moscou, 1993, "Voskresnie",
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Sv-Jiri-1807-t112629#393646Verze : 0
     
Název:
Name:
Kříž Sv. Jiří 1. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Георгиевский крест 1-й степени
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Sv-Jiri-1807-t112629#551010Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Kříž Sv. Jiří 2. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Георгиевский крест 2-й степени
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Sv-Jiri-1807-t112629#551009Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Kříž Sv. Jiří 3. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Георгиевский крест 3-й степени
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1913
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
В. А. Дуров : Русские награды ХVIII - начала ХХ в., Moskva 1997
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Sv-Jiri-1807-t112629#409034Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Kříž Sv. Jiří 4. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Георгиевский крест 4-й степени
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1913
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:


Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
В. А. Дуров : Русские награды ХVIII - начала ХХ в., Moskva 1997
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Sv-Jiri-1807-t112629#409035Verze : 1
MOD
Kříž Svatého Jiří
Знак отличия Военного ордена - Георгиевский крест
St. George Cross
Kříž Sv. Jiří byl založen 13. února roku 1807 rozhodnutím (manifestem) cara a vladaře Alexandra I. Byl určen k vyznamenání vojáků, poddůstojníků a námořníků za mimořádnou chrabrost a statečnost. Kříž měl zároveň svůj vlastní statut, který se po celou existenci této mimořádné dekorace vyvíjel a upravoval. Kříž Sv. Jiří byl nošený na stuze a nikdy se z uniformy nesundával, a to ani v případě, že poddůstojník se stal důstojníkem a byl vyznamenán řádem Sv. Jiří.
Udělení kříže znamenalo pro vyznamenaného vojáka celou řadu výhod. Velmi důležité bylo i to, že byl osvobozen od tělesných trestů, které byly v ruské armádě obvyklé a tvrdé. Voják zároveň dostával vyšší služné (žold). Tento první typ kříže se vydával pouze v jediném stupni a byl nepřesně nazýván 5. stupněm řádu Svatého Jiří.
Statistika:
Od 13. února 1807 do 23. března 1809 se tento kříž uděloval bez číselné registrace. Kříž se po smrti dekorovaného vojáka musel vracet do řádové Kapituly, kde se na ně vyráželi pořadová čísla. Naopak kříže, které byli uděleny spojencům, kteří v letech 1813, 1814, a 1815 bojovali bok po boku vojáků ruské armády této povinnosti nepodléhali. Kříž v jediném stupni byl takto udělován do roku 1856.
V době vlády cara Alexandra I. od 13. února 1807 do roku 1826 bylo uděleno:
- 46527 ks křížů Sv. Jiří (bez stupně).
V době vlády cara Nikolaje I. od roku 1826 do 18. února 1855 bylo uděleno:
- 57706 ks křížů Sv. Jiří (bez stupně)
Rozměr kříže je 34 mm. Na levém a pravém rameni se nachází registrační a pořadové číslo kříže, evidenci vede řádová Kapitula.
Poznámka:
Problematika kříže Sv. Jiří je složitá, ale pokusíme se přehledně seřadit hlavní typy a období pro potřebu čtenářů. Další informace budeme postupně doplňovat s obrázky, které jsou ve své většině převzaty od ruských kolegů a přátel, částečně z prodejních katalogů. Každý dodatek či doplněk, který zašlete na moji „SZ“ bude dopracován. Děkuji Alt.
Literatura:
Петерс Д. И. Наградные медали Российской Империи XIX-XX веков. Каталог. 1996.
DUROV (Valery), The orders of Russia, Moscou, 1993, "Voskresnie",
https://www.valka.cz/clanek_12870.html
https://www.valka.cz/topic/view/92438/
Kříž Sv. Jiří (1807) - Kříž z období let 1813-1815. Obrázek je ze sbírky Ruského sběratele Dmitrije B.

Kříž z období let 1813-1815. Obrázek je ze sbírky Ruského sběratele Dmitrije B.
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Sv-Jiri-1807-t112629#393647Verze : 2
Kříž Sv. Jiří 1856-1913
Знак отличия Военного ордена 1856-1913
Krymská válka, která byla válkou poměrně dlouhou a vyčerpávající byla příčinou (ne jedinou) toho, že se mění statut kříže Sv. Jiří. Vojenští velitelé všech stupňů si uvědomili, že každý voják chce získat kříž Sv. Jiří, ale zároveň stávající nositele ztráceli zájem o další angažované projevy statečnosti a zásluh neb voják již neměl možnost získat další dekorace, které by jasně ukázali a prokázali: „Zde je statečný voják mimořádně vyznamenaný Za statečnost“.
Výnosem či carským nařízením cara Alexandra II. ze dne 19. března 1856 by "Znamení vojenského řádu“ rozděleno na čtyři stupně:
- 1. stupeň zlatý kříž nošený na stuze s mašlí
- 2. stupeň nošený na stuze bez mašle
- 3. stupeň stříbrný kříž nošený na stuze s mašlí
- 4. stupeň stříbrný kříž nošený na stuze bez mašle
Pokud hovoříme o zlatě a stříbře, jde opravdu o dekorace vyrobené ze zlata a stříbra. Car Alexandr zároveň určil, že každý stupeň bude mít své vlastní číslování.
Od tohoto roku do roku 1913 začíná niové číslování, které nám pomůže určit do jakého konkretního období lze křížek sv. Jiří zřadit.
https://www.valka.cz/topic/view/80329/
Kříž Sv. Jiří (1807) - Spona tak zvaného plného tedy kompletního rytíře sv. Jiří.

Spona tak zvaného "plného" tedy kompletního rytíře sv. Jiří.
Kříž Sv. Jiří (1807) - Poddůstojník je nositelem všech stupňů kříže sv. Jiří. Viditelný je i střelecký odznak a dále je zřetelný jeton a jeho způsob nošení v ruské armádě. Obrázek je převzatý z ruských faleristických stránek.

Poddůstojník je nositelem všech stupňů kříže sv. Jiří. Viditelný je i střelecký odznak a dále je zřetelný jeton a jeho způsob nošení v ruské armádě. Obrázek je převzatý z ruských faleristických stránek.
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Sv-Jiri-1807-t112629#393649Verze : 1
Kříž Svatého Jiří 1913-1917
"Георгиевский крест" 1913 - 1917 гг.
Rozhodnutím cara Nikolaje II. ze dne 10. srpna roku 1913 byl tento kříž přičleněn k slavnému řádu Svatého Jiří a bylo nařízeno používat jméno:
KŘÍŽ SVATÉHO JIŘÍ.
Rokem 1913 začíná opět i nové číslování, které je pro každý stupeň samostatné. Kříže se po smrti vojáka stávají majetkem rodiny padlého s cílem uchovat památku na syna a hrdinu.
V lednu roku 1917 se kříže Sv. Jiří vyrábějí z obecného kovu s označením na ramenech:
- Ž.M. - žlutý kov
- B.M. - bílý kov
Prozatímní vláda 1917:
Po únorové revoluci v roce 1917 se carské symboly ničí, odstraňuji se např. monogramy cara z plukovních odznaků, medaile se nosí reversní stranou tak, aby byl portrét cara zakryt. Toto se však netýká slavného kříže sv. Jiří. Kerenský naopak snad v rámci demokratizace nařizuje či připouští,že tento kříž jako projev statečnosti může být na návrh jednotky na stupni rota, udělen i statečnému důstojníkovi na návrh vojáků, kde jsou zastoupeni nositelé kříže sv. Jiří. Takový kříž měl na stuze upevněnou vavřínovou větvičku. Mezi dva Čechy, kteří takové vyznamenání obdrželi nacházíme:
- generálu Gajdu (viz obrázek)
- pplk. Vašátka, který byl zároveň „plným“ rytířem, ale i nositelem kříže sv. Jiří pro důstojníky(viz obrázek) a v neposlední řadě ´řádem sv. Jiří.
Kříže se vyráběli ze zlata (1-2.st.) a stříbra (3-4 st.). V lednu roku 1917 ze žlutého a bílého kovu. Nosili se na prsou na stuze řádu sv. Jiří (1-3. st. s mašlí) a 2-4 st. bez mašle.
Další kapitolou jsou kříže vyráběné a udělované vojákům tak zvané „ Bílé armády“. V zahraniční emigraci jsou kříže vyráběny v Jugoslávii,Francii, Německu, ale nejvíce křížů bylo vyrobeno v Československu různými firmami, mezi nejznámější patří jistě firma Hojtaš.
Tento přehled byl zpracován pro potřebu čtenářů www.valka cz. Podrobnější pojednání o křížích je ve výše uvedených článcích.
Kříž Sv. Jiří (1807) - pplk. Vašátko. Viditelně:
řád sv. Jiří
Kříž sv. Jiří pro důstojníky s vavřínovou větvičkou.
Řád sv. Stanislava s meči , stuha s mašli
Kompletní sv. Jiří a medaile Za chrabrost.

pplk. Vašátko. Viditelně:
řád sv. Jiří
Kříž sv. Jiří pro důstojníky s vavřínovou větvičkou.
Řád sv. Stanislava s meči , stuha s mašli
Kompletní sv. Jiří a medaile Za chrabrost.

Kříž Sv. Jiří (1807) - Mladý Gajda s křížem sv. Jiří pro důstojníky, na stuze vavřínová větvička.

Mladý Gajda s křížem sv. Jiří pro důstojníky, na stuze vavřínová větvička.
Kříž Sv. Jiří (1807) - Čs. legionáři ve Vladivostoku, voják s křížem sv. Jiří.

Čs. legionáři ve Vladivostoku, voják s křížem sv. Jiří.
Kříž Sv. Jiří (1807) - Kříž sv. Jiří I. stupně. Obrázek převzatý z prodejního katalogu Kabinet č. 3

Kříž sv. Jiří I. stupně. Obrázek převzatý z prodejního katalogu Kabinet č. 3
Kříž Sv. Jiří (1807) - Kříž sv. Jiří 2. stupeň. Soukromá ruská sbírka.

Kříž sv. Jiří 2. stupeň. Soukromá ruská sbírka.
Kříž Sv. Jiří (1807) - sbírka ruského sběratele Igora Ostapenka

sbírka ruského sběratele Igora Ostapenka
Kříž Sv. Jiří (1807) - Komplet, kříž a udělovací dekret, rok 1916, aukční nabídka zahraničního domu

Komplet, kříž a udělovací dekret, rok 1916, aukční nabídka zahraničního domu
Kříž Sv. Jiří (1807) - Velmi nebezpečný novoděl spony, která je navíc doplněna dekoracé Ledového pochodu a další dekorací Bílé armády.  COPY !

Velmi nebezpečný novoděl spony, která je navíc doplněna dekoracé Ledového pochodu a další dekorací Bílé armády. COPY !
Kříž Sv. Jiří (1807) - Toto jsou nebezpečné kopie či novoděl, které jsou v Rusku běžně k dostání.

Toto jsou nebezpečné kopie či novoděl, které jsou v Rusku běžně k dostání.
Kříž Sv. Jiří (1807) - Spona ang. vojáka s křížem Sv. Jiří.

Spona ang. vojáka s křížem Sv. Jiří.
Kříž Sv. Jiří (1807) - Ukázka: Způsob nošení dekorací v období Prozatímní vlády 1917. Carský portret byl TABU

Ukázka: Způsob nošení dekorací v období Prozatímní vlády 1917. Carský portret byl TABU
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Sv-Jiri-1807-t112629#393670Verze : 1
Název
Name
Kříž Sv. Jiří 1. stupeň
St. George Cross 1st Class
Георгиевский крест 1-й степени
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
12.12.1812 Kutuzov, Michail Illarionovič
30.08.1813 Bernadotte, Jean Baptiste Jules
27.07.1829 Paskevič, Ivan Fedorovič
12.09.1829 Dibič-Zabalkanskij, Ivan Ivanovič
09.10.1877 Romanov, Michail Nikolajevič
22.12.1915 Trubnikov, Kuzma Petrovič
DD.MM.1915 Oskin, Dmitrij Profievič
DD.03.1916 Buďonnyj, Semjon Michajlovič
03.08.1916 Jančenko, Vasilij Ivanovič
07.08.1916 Vašátko, Karel
21.09.1916 Vondřich, Ladislav Ahmed
DD.MM.1916 Čapajev, Vasilij Ivanovič
05.02.1917 Ťuleněv, Ivan Vladimirovič
DD.05.1917 Kerenskij, Alexander Fjodorovič
24.12.1917 Smirnov, Ivan Vasiljevič
DD.MM.1917 Nedorubov, Konstantin Josifovič
DD.MM.RRRR Fierlinger, Zdeněk
DD.MM.RRRR Kozyr, Maxim Jevsejevič
DD.MM.RRRR Patoličev, Semjon Michajlovič
DD.MM.RRRR Romaněnko, Prokofij Logvinovič
Celkem : 20
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Sv-Jiri-1807-t112629#588368Verze : 0
MOD
Název
Name
Kříž Sv. Jiří 2. stupeň
St. George Cross 2nd Class
Георгиевский крест 2-й степени
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Sv-Jiri-1807-t112629#588369Verze : 0
MOD
Název
Name
Kříž Sv. Jiří 3. stupeň
St. George Cross 3rd Class
Георгиевский крест 3-й степени
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Sv-Jiri-1807-t112629#415254Verze : 0
MOD
Název
Name
Kříž Sv. Jiří 4. stupeň
St. George Cross 4th Class
Георгиевский крест 4-й степени
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Sv-Jiri-1807-t112629#415256Verze : 0
MOD
Je známo 12 příslušníků čs. legií na Rusi, kteří obdrželi všechny 4 stupně Kříže Sv. Jiří:
čet. Josef Dostál
des. Josef Bureš
prap. Ladislav Vondřich
kpt. Otmar Šturza
prap. Karel Vašátko
kpt. Antonín Novotný
stř. Jaroslav Syrový
des. František Koželuh
kpt. Zdeněk Fierlinger
kpt. František Pittner
des. Štěpán Procek
pplk. Evžen Málek


Prameny: Československá legie v Rusku 1914-1920, Edmund Orián, Praha 2014
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Sv-Jiri-1807-t112629#689978Verze : 1
MOD