Main Menu
User Menu

Mukačeve

Mukacheve / Мукачеве (Mukačevo)

     
Název:
Name:
Mukačeve
Originální název:
Original Name:
Мукачеве
Další názvy:
Other Names:
ukrajinsky: Мукачеве (úředně) nebo Мукачів, rusínsky: Мукачoвo, maďarsky: Munkács, německy: Munkatsch, rusky: Мyкaчeвo, slovensky: Mukačevo, v jazyku jidiš: Minkač, rumunsky: Munceag
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
-
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°26'05.21"N 22°42'45.67"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1018
Vojenské objekty:
Military Objects:

Vojenské město 12
Vojenské město 13
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
hrad Palanok
klášter ze 14. století
památník Cyrila a Metoděje
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
25.08.1919-24.09.1919
1. divise
1st Division
24.09.1919-10.10.1919
10. divise
10th Division
14.10.1919-01.01.1920
19. pěší brigáda
19th Infantry Brigade
01.01.1920-31.12.1937
23. pěší brigáda
23rd Infantry Brigade
12.01.1920-18.01.1920
Domobranecký prapor č. 39
-
15.09.1920-13.02.1938
Pěší pluk 19
19th Infantry Regiment
01.10.1927-24.09.1938
Dělostřelecký oddíl I/112
1st Artillery Battalion
01.10.1927-24.09.1938
Dělostřelecký oddíl II/112
2nd Artillery Battalion
01.10.1927-24.09.1938
Dělostřelecký pluk 112
112th Artillery Regiment
01.09.1933-24.09.1938
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 112
Replacement Battalion of the 112th Artillery Regiment
DD.03.1934-01.01.1936
Náhradní eskadrona jezdeckého pluku 10
Replacement Squadron of the 10th Cavalry Regiment
DD.06.1934-01.01.1936
I. korouhev jezdeckého pluku 10
1st Guidon of the 10th Cavalry Regiment
DD.06.1934-24.09.1938
Polní eskadrona 1/10
1st Field Squadron of the 10th Cavalry Regiment
DD.06.1934-24.09.1938
Polní eskadrona 2/10
2nd Field Squadron of the 10th Cavalry Regiment
DD.10.1935-24.09.1938
Polní eskadrona 3/10 /kulometná/
3rd Field Squadron of the 10th Cavalry Regiment /Machine-gun/
DD.10.1935-01.01.1936
Remontní eskadrona jezdeckého pluku 10
Remont Squadron of the 10th Cavalry Regiment
01.01.1936-24.09.1938
I. korouhev dragounského pluku 10
1st Guidon of the 10th Dragoon Regiment
01.01.1936-00.09.1938
Náhradní eskadrona dragounského pluku 10
Replacement Squadron of the 10th Dragoon Regiment
01.01.1936-00.09.1936
Náhradní korouhev dragounského pluku 10
Replacement Guidon of the 10th Dragoon Regiment
01.01.1936-DD.01.1938
Polní eskadrona 4/10
4th Squadron of the 10th Dragoon Regiment
01.01.1936-DD.01.1938
Polní eskadrona 5/10
5th Squadron of the 10th Dragoon Regiment
01.01.1936-00.09.1938
Remontní eskadrona dragounského pluku 10
Remont Squadron of the 10th Dragoon Regiment
00.09.1936-00.01.1938
II. korouhev dragounského pluku 10
2nd Guidon of the 10th Dragoon Regiment
26.09.1936-24.09.1938
Dragounský pluk 10
10th Dragoon Regiment
26.09.1936-24.09.1938
Pomocná eskadrona dragounského pluku 10
Auxilliary Squadron of the 10th Dragoon Regiment
27.10.1938-08.11.1938
Polní pošta 29
29th Field Post Office
02.11.1944-DD.MM.RRRR
637. bitevní letecký pluk
637th Assault Aviation Regiment
23.12.1944-DD.MM.RRRR
637. bitevní letecký pluk
637th Assault Aviation Regiment
DD.06.1945-15.11.1955
128. gardová horská střelecká divize
128th Guards Mountain Rifle Division
01.10.1951-01.04.1960
279. stíhací letecká divize
279th Fighter Aviation Division
DD.06.1955-16.11.1955
13. gardová mechanizovaná divize
13th Guards Mechanised Division
15.11.1955-29.10.1956
128. gardová střelecká divize
128th Guards Rifle Division
16.11.1955-15.12.1956
39. gardová mechanizovaná divize
39th Guards Mechanised Division
07.01.1958-DD.07.1958
17. gardová motostřelecká divize
17th Guard Motor Rifle Division
20.07.1958-14.02.1992
128. gardová motostřelecká divize
128th Guards Motor Rifle Division
14.02.1992-DD.MM.1992
128. gardová motostřelecká divize
128th Guards Motor Rifle Division
DD.MM.1992-01.12.2004
128. gardová mechanizovaná divize
128th Guards Mechanised Division
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
128. horská úderná brigáda
128th Mountain Assault Brigade
DD.MM.RRRR-DD.07.1914
Honvédsky pěší pluk č. 11
11th Honved Infantry Regiment
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Muka%C4%8Devo
http://en.wikipedia.org/wiki/Mukacheve
http://www.city.mukachevo.net/
URL : https://www.valka.cz/Mukaceve-t112628#393637Verze : 0
Mukačevo (Мукачево)
(okr. Mukačevo)*


V období 1.republiky sídlo soudního a politického okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 26 102 obyvatel (z toho 76 osob národnosti cikánské, 2 664 osob národnosti československé, 5 561 osob národnosti maďarské, 991 osob národnosti německé, 14 osob národnosti polské, 6 476 osob národnosti ruské, 12 osob národnosti srbochorvatské a 8 869 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v lednu 1919.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
velitelství Dvacáté třetí pěší brigády (leden 1920 – prosinec 1937),
Pěší pluk 19 (září 1919 – únor 1938),
náhradní prapor Pěšího pluku 20 (říjen 1920 – leden 1921),
II. prapor Pěšího pluku 45 (od února 1938),
III. prapor Pěšího pluku 45 (od září 1936),
Hrubý dělostřelecký pluk 112 (leden 1921 – leden 1923),
Dělostřelecký pluk 112 (od ledna 1923),
Jezdecký pluk 10 (březen 1934 – leden 1936),
Dragounský pluk 10 (od ledna 1936),
Posádková nemocnice Mukačevo (od března 1922),
Doplňovací okresní velitelství Mukačevo (od března 1920).


Pro potřeby vojska sloužila velitelská budova, Hradní kasárny, adaptované roku 1896 z původního hradu Palanok z 11. století, Malé kasárny a Velké kasárny z počátku 20. století.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy* dle politického členění platného v roce 1938.
URL : https://www.valka.cz/Mukaceve-t112628#174513Verze : 0
Zdroj: Vlastní sbírka fotografií (pozůstalost po npor. F. Královi).
Mukačeve - Celkový pohled na Mukačevo v roce 1923.

Celkový pohled na Mukačevo v roce 1923.
Mukačeve - Budova velitelství 23. pěší brigády (označeno x).

Budova velitelství 23. pěší brigády (označeno x).
Mukačeve - Kasárny Pěšího pluku 19.

Kasárny Pěšího pluku 19.
Mukačeve - Kasárna Dělostřeleckého pluku 112.

Kasárna Dělostřeleckého pluku 112.
URL : https://www.valka.cz/Mukaceve-t112628#605981Verze : 0