Main Menu
User Menu

Náboje s okrajovým zápalem

NÁBOJE S OKRAJOVÝM ZÁPALEM


Náboje s okrajovým zápalem jsou co do počtu druhů malou skupinou. Na druhou stranu náboj 22 Long Rifle je nábojem vyráběným v největším množství ve světovém měřítku.


Odborné prameny se poněkud rozcházejí v názoru na autora prvního náboje s okr. zápalem, většinou je uváděn Louis Flobert. Zbraně vyráběné tímto puškařem a později mnoha jinými výrobci, se značně rozšířily a tím došlo i k rozšíření nábojů pro ně. Náboje Flobert se vyrábějí dodnes. Třaskavá slož těchto nábojů zastávala zároveň funkci hnací náplně, teprve později bylo přidáváno malé množství prachu i když je možné někde se dočíst, že se prach přidával od počátku výroby. Následoval logický vývoj, kdy ve snaze zvětšit výkon náboje, došlo k ke zvětšování ráže, délky nábojnice a zvětšování prachové náplně. Slabé stěny nábojnice, nutné ke správné funkci náboje, ale nesnášely vysoké tlaky při výstřelu a to byl limit výkonu nábojů s okrajovým zápalem. To je také důvod, proč většina těchto nábojů nepřežila přechod k výkonnějšímu bezdýmnému prachu. Je tady ještě jeden fakt, který tyto náboje znevýhodňoval ve srovnání s náboji se středovým zápalem. Jde o praktickou nemožnost přebíjení. Mnoho střelců, lovců a traperů hlavně v USA použité nábojnice využívalo pro přebíjení, což jim střelbu podstatně zlevňovalo. Přebíjí se dodnes a je to téma na samostatný článek. Jeden náboj s okr. zápalem se ale přece jen přebíjel. Jedná se o rakousko-uherský vojenský náboj 14 mm Wänzel. V rámci šetření při výcviku se přímo u útvarů použitá nábojnice vyrovnala na speciální kovadlince a znova se kompletoval ostrý náboj. Takto přebité náboje se používaly ale jenom k výcviku na střelnici. Existovalo i několik nábojových ráží, které byly rekonstruovány z okrajového na středový zápal. Jako příklad mohu uvést anglický náboj 442 Rev. nebo výše zmíněný RU puškový náboj 14mm Wänzel. Ani jeden z takových nábojů se už nepoužívá a staly se z nich sběratelské záležitosti. V dnešní době se vyrábí několik ráží nábojů Flobert, náboje 22 Short a 22 Long Rifle, 22 Winchester Magnum RF, 17 Hornady RF a několik dalších, méně rozšířených.

Princip okrajového zápalu je celkem jednoduchý. Třaskavá slož je uvnitř nábojnice umístěna do rozšířeného okraje po celém obvodě. Úderník deformuje nábojnici, prudce stlačí k sobě obě ramena rozšířeného okraje, mezi kterými je třaskavá slož a tím dojde k roznětu. V příloze je nákres náboje s okr. zápalem a několik zástupců této skupiny nábojů.


Na konec ještě jedno upozornění pro začínající sběratele. Existuje několik druhů tzv. krytého středového zápalu, kdy se náboj tváří jako okrajový (zápalka není vidět), na příklad zápalka Benet, Perrin apod. V takovém případě je zapotřebí určitých znalostí k rozlišení těchto nábojů. Foto nábojů autor.Pramen: Ing. Hýkel, Ing. Malimánek „Náboje s okrajovým zápalem“ vyd. Motoma s.r.o. 2003
Náboje s okrajovým zápalem - Vlevo jsou náboje dosud vyráběné, 6mm Flobert, 22 Long Rifle, 22 Win. Mag. RF, vpravo jsou historické 44 Henry Flat a 41 Derringer

Vlevo jsou náboje dosud vyráběné, 6mm Flobert, 22 Long Rifle, 22 Win. Mag. RF, vpravo jsou historické 44 Henry Flat a 41 Derringer
URL : https://www.valka.cz/Naboje-s-okrajovym-zapalem-t112586#393537Verze : 0
Diskuse
Švýcarský autor Peter Kunz ve své knize Technische Entwicklung der Feuerwaffen, 1200 bis 1900 přisoudil vynález náboje s okrajovým zápalem Samuelovi Paulymu; datoval jej do roku 1802.
URL : https://www.valka.cz/Naboje-s-okrajovym-zapalem-t112586#393612Verze : 0
No já nevím, třebas mi něco uniklo, ale Jean Samuel Pauli v roce 1812 dostal patent na níže zobrazený náboj a rozhodně to nemohl být náboj s okrajovým zápalem. Nákres je z knihy "Náboje do ručních palných zbraní" pánů Hýkela a Malimánka a já mám podezření, že se P. Kunz mýlí. Oba výše zmínění autoři jsou v předními znalci v oboru a já se zaručeně na tento problém p. Malimánka zeptám.
URL : https://www.valka.cz/Naboje-s-okrajovym-zapalem-t112586#393621Verze : 0
Je pravda, že jsem byl při psaní příspěvku poněkud stručný. Měl jsem jej uvést jako zajímavost.
I Paulyho vynález z roku 1812 byl na nějakou dobu zapomenut-než byl proveden ve funkčnější podobě.
Prosím o sdělení případných informací pana Malimánka-třeba přes PM.
URL : https://www.valka.cz/Naboje-s-okrajovym-zapalem-t112586#393698Verze : 0
Ing Malimánek zmíněnou práci ani autora nezná, ale pokusí se ji sehnat a pokud možno získat další informace z jiných zdrojů.
URL : https://www.valka.cz/Naboje-s-okrajovym-zapalem-t112586#397599Verze : 0