Main Menu
User Menu

Řád akademických palem

Order of Academic Palms / Ordre des Palmes Académiques

     
Název:
Name:
Řád akademických palem
Název v originále:
Original Name:
Ordre des Palmes Académiques
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.03.1808
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
1. třída - komandér
2. třída - důstojník
3. třída - rytíř
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
L. le Ribault, B. Caminade, E. Lacombe : Identification et Cote Decorations, Bordeaux
URL : https://www.valka.cz/Rad-akademickych-palem-t112510#393345Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád akademických palem 1. třída
Název v originále:
Original Name:
Ordre des Palmes Académiques
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.03.1808
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-akademickych-palem-t112510#393346Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád akademických palem 2. třída
Název v originále:
Original Name:
Ordre des Palmes Académiques
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.03.1808
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-akademickych-palem-t112510#393347Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád akademických palem 3. třída
Název v originále:
Original Name:
Ordre des Palmes Académiques
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.03.1808
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-akademickych-palem-t112510#393348Verze : 0
MOD
.
Francouzský císař Napoleon I. rozhodl dne 17. března 1808 o nové organizaci francouzské univerzity, přičemž zřídil tři čestné tituly pro zasloužilé profesory, kteří při vyučování prokázali mimořádné schopnosti. Tituly byly stanoveny podle profesorských hodností. Prvním byl titul "Řádný profesor" (Le Tituler), druhý "Dustojník univerzity" (L´Officier de l´Université) a třetím titulem byl "Dustojník akademie" (L´Officier des Académies). Zpočátku bylo udílení titulu spojeno s právem na penzi a samozřejmě i s právem nosit příslušnou dekorací. Ta pak zaručovala nárok na penzi těm, kteří normálně na ní nárok neměli.
Původní napoleonská dekorace pozůstávala ze dvou vyšitých palmových ratolestí, nošených na levé straně profesorského šatu. Dekorace se snímala tehdy, když profesor přestal vykonávat svou školskou funkci. Palmové vyšité ratolesti byly v dolní části překříženy a byly na fialovém látkovém podkladě vyšity u prvného titulu zlatou nití, u druhého stříbrnou nití a u posledního modrou a bílou nití. Základní podmínkou pro udělení titulu byla oddanost profesora vyučování na škole, velká vědecká činnost a erudice a konečně i vyjímečné pedagogické schopnosti a úspěchy.
V době restaurace Bourbonů (1814-1830) stejně jako v době červencového království(1830-1848) zůstaly tituly v platnosti a dokonce byl poměrně značně rozšířen počet vyznamenaných. Bylo to v roce 1848, kdy princ-prezident Ludvík Napoleon se rozhodl podstatně změnit dekoraci a to tak, že přestala být závislá na universitních hodnostech a stala se opravdovým vyznamenáním. Dekretem ze dne 9. prosince 1850 zrušil titul Řádného profesora i titul Důstojníka university pozměnil na Důstojníka veřejného vyučování (L´Officier de l´Instruction Publigue). Další stupeň, t.j. Důstojník Akademie zůstal nezměněn. Dekret také určil podmínky pro získání dekorace, přičemž vyšší bylo možno získat až za dalších pět let po udělení nejnižšího stupně. Dekret navíc umožnil získat vyznamenání i cizím státním příslušníkům za vynikající zásluhy v oblasti školství a pedagogiky. Tvar dekorace zůstal nezměněn a opětovně se jednalo o zlatou nebo střbrnou nití vyšité, zkřížené palmové ratolesti, nošené na levé straně profesorských talárů. Poměrně velký počet udělených dekorací a také jejich přemísťování z taláru na talár, si vynutilo další opatření, kterým bylo zavedení nositelné kovové dekorace. Stalo se tak dekretem ze dne 7. dubna 1866 a palmové ratolesti byly zhotoveny buď ze stříbra, nebo ze zlaceného stříbra či zlaceného bronzu a zavěšeny na fialové stuze.
Po první světové válce bylo rozhodnuto dekretem ze dne 25. března 1921, že nadále udělovaná dekorace ministerstvem národního školství nebude udělovaná jen za školské a pedagogická zásluhy, nýbrž její udělování bude rozšířeno i na další obory a to v oblasti rozvoje vědy, písemnictví a všech drtuhů umění. Stejně tak bylo možno udělit dekoraci palem i za brannou a vojenskou přípravu a tělovýchovu.
V období mezi oběma světovými válkami se objevily návrhy, aby dekorace palem byla uznána za dekoraci řádovou, tedy takovou jako v té době měly určitá ministerstva (např. Řád Za zemědělské zásluhy z roku 1883, nebo Řád Za námořní zásluhy). Již v říjnu roku 1929 byl kanceláři Sněmovny poslanců Národního shromáždění předložen návrh na zřízení komanderského stupně, avšak k jeho realizaci tehdy nedošlo. Dekorace byla udělována ve dvou základních stupních. Dekorace důstojníka kde jsou zkrížené palmové ratolesti zlacené, fialová stuha je opatřená rozetou (viz obrázek) a dále dekorace stříbrná, nošená také na fialové stuze, ale bez rozetky.
V roce 1954 předložil tehdejší ministr národní výchovy Marcel Negelen návrh na zřízení řádu Akademických palem. Návrh byl posléze přijat dne 4. října 1955, přičemž stanovy se ve své podstatě od dob zakladatele nezměnily a sleduji stejné cíle. Řád může být udělován nejen za školské, ale i za vědecké a umělecké zásluhy, přičemž řád byl rozšířen o stupeň komandera (viz obrázek). Stupně řádu byly pojmenovány stejně,jako je tomu obvyklé u jiných francouzských řádů-Komander, Důstojník a Rytíř. Rytířem řádu se může stát ten, kdo dovršil nejméně 35 let věku a 15 let pracuje s výtečnými výsledky v daném oboru. Pro stupeň Důstojníka platí dalších pět let práce v oboru a totéž platí pro udělení stupně Komanderského. Udělování se provádí ve dvou termínech a to vždy ke dni 1. ledna a ke dni 14.července. Roční počet udělovaných stupňů řádu je stanoven na 6 070 dekorací rytíře, dále na 3035 dekorací důstojníka a 255 dekorací komandera. O udělení řádu rozhoduje Národní ministerstvo výchovy za spoluúčasti Rády řádu.
Řád Akademických palem tvoří opět dvě zkřížené palmové ratolesti vyrobené pro rytíře ze stříbra a pro další dva stupně ze stříbra zlaceného, ratolestí jsou fialově smaltovány. U obou nejnižších stupňů dekorace řádu je rozměr 35 mm, u komandera 60 mm, přičemž tato nejvyšší dekorace je ještě převýšená kruhovým vavřínovým věnečkem. Stuha je jednoduchá a pro všechny stupně předepsaná-fialová. Řád Akademických palem se po této reorganizaci běžně nazývá Fialová legie (La Légion Violette) a vzhledem k tomu,že byl založen v roce 1808 je možno jej považovat za nejstarší občanské vyznamenání Francie.
V našich sbírkách se poměrně často setkáváme s těmito dekoracemi, neboť hlavně po první světové válce mnoho našich občanů bylo Akademickými palmami vyznamenáno. Starší dekorace jsou uloženy v kožených etujích s označením na víku R.F. (Republique Francaise) a písmenem A (Académie). Známe i různě, klenotnicky upravené miniaturky i velké dekorace, existují i kusy posázené brilianty.
autor: Václav Měřička
Literatura:
DROIT, M.: Ordres et Décorations de France
Musséé Monteaire Paris: Ordres de Chavalerie et Récompenses nationales
, Paris 1956
Zde vystavené kusy pocházejí ze soukromé sbírky pana I.Smýkala
Řád akademických palem - Původní Akademické palmy důstojníka, vyšívané na plášti

Původní Akademické palmy důstojníka, vyšívané na plášti
URL : https://www.valka.cz/Rad-akademickych-palem-t112510#301064Verze : 1
Název
Name
Řád akademických palem 1. třída
Order of Academic Palms 1st Class
Ordre des Palmes Académiques
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Miljutin, Dmitrij Aleksejevič
DD.MM.RRRR Nikola I., -
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-akademickych-palem-t112510#626181Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád akademických palem 2. třída
Order of Academic Palms 2nd Class
Ordre des Palmes Académiques
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
15.08.1868 Vaillant, Jean-Baptiste Philibert
DD.MM.1920 Janin, Pierre-Thiebaut-Charles-Maurice
DD.MM.1922 Vermach, Jan
DD.MM.RRRR Aube, Théophile
DD.MM.RRRR - Herbé, Jean Francois Jules
DD.MM.RRRR Montaudon, Jean-Baptiste Alexandre
DD.MM.RRRR Vitalis Pasha, -
Celkem : 7
URL : https://www.valka.cz/Rad-akademickych-palem-t112510#415101Verze : 0
MOD
Akademické palmy pro Jaroslava VRCHLICKÉHO.
"Mistr Jaroslav Vrchlický jmenován, v uznání činnosti básnické vládou francouzskou l´officier de l´instruction publigue jehož zevním odznakem jest řád zlatý akademických palem na fialové stužce.Řád tento založen dekretem ze dne 17.3. 1808 (Divadelní list Máje 2.č.14 ze dne 15.května 1906"
Poznámka: J.Vrchlickému předal tento řád tehdejší francouzský konzul v Praze Jean Colomiés a básnik byl zřejmě tehdy prvním Čechem,jemuž se této významné pocty dostalo.
Signum BRNO 1988 (redakce Ing. Josef Hrdý a Dr.Roman Jedlička)
URL : https://www.valka.cz/Rad-akademickych-palem-t112510#303784Verze : 1
Diskuse
Dobrý den,
zajímá mne zda neexistuje databáze osob, kterým bylo uděleno vyznamenání které jsem našel v pozústalosti své rodiny.Jedná se pravděpodobně o řád Akademických palem, které připojuji jako fotofrafii. Poznamenávám, že je zhotoveno pravděpodobně ze stříbra a je poměrně dost oxidací zčernalé.
Děkuji za případnou informaci.
S pozdravem
Tomáš Wertheimer
URL : https://www.valka.cz/Rad-akademickych-palem-t112510#372329Verze : 0