Doświadczalne Warsztaty Lotnicze [1933-1939]

RWD
     
Název:
Name:
Doświadczalne Warsztaty Lotnicze Doświadczalne Warsztaty Lotnicze
Originální název:
Original Name:
Doświadczalne Warsztaty Lotnicze
Historie názvů:
History of Names:
DD.12.1925-04.03.1933 Warsztaty Sekcji Lotniczej Koła Mechaników Studentów Politechniki Warszawskiej
04.03.1933-DD.09.1939 Doświadczalne Warsztaty Lotnicze
DD.12.1925-04.03.1933 Warsztaty Sekcji Lotniczej Koła Mechaników Studentów Politechniki Warszawskiej
04.03.1933-DD.09.1939 Doświadczalne Warsztaty Lotnicze
Obory výroby:
Production Subjects:
letectví aviation
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.12.1925-DD.MM.1930 Varšava /
DD.MM.1930-DD.09.1939 Okęcie /
DD.12.1925-DD.MM.1930 Warszawa /
DD.MM.1930-DD.09.1939 Okęcie /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vznik:
Founded:
DD.12.1925
DD.12.1925
Zánik:
Cancelled:
DD.09.1939
DD.09.1939
Produkty:
Products:
DD.MM.1926-DD.MM.1927 JD-2
DD.MM.1927-DD.MM.1927 WR-1
DD.MM.1928-DD.MM.1928 PS-1
DD.MM.1928-DD.MM.1928 RWD-1
DD.MM.1929-DD.MM.1930 JD-2 bis
DD.MM.1929-DD.MM.1930 RWD-2
DD.MM.1930-DD.MM.1930 RWD-3
DD.MM.1930-DD.MM.1930 RWD-4
DD.MM.1931-DD.MM.1937 RWD-5
DD.MM.1931-DD.MM.1931 RWD-7
DD.MM.1931-DD.MM.1932 Czajka
DD.MM.1932-DD.MM.1932 RWD-6
DD.MM.1933-DD.MM.1937 RWD-8
DD.MM.1933-DD.MM.1934 RWD-9
DD.MM.1933-DD.MM.1938 RWD-10
DD.MM.1935-DD.MM.1939 RWD-13
DD.MM.1935-DD.MM.1938 RWD-14 Czapla
DD.MM.1936-DD.MM.1936 RWD-11
DD.MM.1936-DD.MM.1939 RWD-16
DD.MM.1937-DD.MM.1939 RWD-15
DD.MM.1937-DD.MM.1939 RWD-17
DD.MM.1937-DD.MM.1937 RWD-20
DD.MM.1938-DD.MM.1939 RWD-17W
DD.MM.1938-DD.MM.1938 RWD-19
DD.MM.1939-DD.MM.1939 RWD-21
DD.MM.1939-DD.MM.1939 RWD-23
Poznámka:
Note:
1925 vznik dílen leteckého oddělení studentského klubu mechaniků při varšavské polytechnice, hlavními konstruktéry Stanisław Rogalski, Stanisław Wigura a Jerzy Drzewiecki (proto RWD)
1932 Wigura umírá při letecké nehodě
1933 osamostatnění
1939 po vypuknutí války personál evakuován do Lublinu a poté přes Rumunsko do Francie, Anglie (k firmě Westland) Jugoslávie (Rogožarski) a do Turecka (THK)
1925 workshops of the Aviation Section of Students' Mechanical Club, Warsaw University of Technology created; the main constructors were Stanisław Rogalski, Stanisław Wigura and Jerzy Drzewiecki (hence RWD)
1932 Wigura dies in plane crash
1933 independence
1939 after the outbreak of war personnel evacuated to Lublin and then through Romania to France, England (to Westland), Yugoslavia (Rogozarski) and Turkey (THK)
Zdroje:
Sources:
Dulęba, L.; Glass, A. Samoloty RWD. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1983. ISBN 83-206-0315-3.
www.samolotypolskie.pl
URL : https://www.valka.cz/Doswiadczalne-Warsztaty-Lotnicze-1933-1939-t112269#541700 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více