Państwowe Zakłady Lotnicze [1928-1939]

PZL
     
Název:
Name:
Państwowe Zakłady Lotnicze, Wytwórnia Płatowców Nr 1 Państwowe Zakłady Lotnicze, Wytwórnia Płatowców Nr 1
Originální název:
Original Name:
Państwowe Zakłady Lotnicze, Wytwórnia Płatowców Nr 1
Historie názvů:
History of Names:
20.12.1918-DD.MM.1925 Centralne Warsztaty Lotnicze
DD.MM.1925-15.03.1928 Centralne Zakłady Lotnicze
15.03.1928-DD.MM.1934 Państwowe Zakłady Lotnicze
DD.MM.1934-DD.MM.1938 Państwowe Zakłady Lotnicze, Wytwórnia Płatowców
DD.MM.1938-DD.09.1939 Państwowe Zakłady Lotnicze, Wytwórnia Płatowców Nr 1
20.12.1918-DD.MM.1925 Centralne Warsztaty Lotnicze
DD.MM.1925-15.03.1928 Centralne Zakłady Lotnicze
15.03.1928-DD.MM.1934 Państwowe Zakłady Lotnicze
DD.MM.1934-DD.MM.1938 Państwowe Zakłady Lotnicze, Wytwórnia Płatowców
DD.MM.1938-DD.09.1939 Państwowe Zakłady Lotnicze, Wytwórnia Płatowców Nr 1
Obory výroby:
Production Subjects:
letectví aviation
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
20.12.1918-DD.MM.1934 Varšava-Mokotow /
DD.MM.1934-DD.MM.RRRR Okęcie-Paluch /
20.12.1918-DD.MM.1934 Warszawa-Mokotow /
DD.MM.1934-DD.MM.RRRR Okęcie-Paluch /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.1936-DD.MM.1939 Podlaska Wytwórnia Samolotów, Biała Podlaska /
DD.MM.1938-DD.MM.1939 Wytwórnia Płatowców Nr 2, Mielec /
DD.MM.1934-DD.MM.1939 Wytwórnia Silników Nr 1, Okęcie /
DD.MM.1937-DD.MM.1939 Wytwórnia Silników Nr 2, Rzeszów /
DD.MM.1936-DD.MM.1939 Podlaska Wytwórnia Samolotów, Biała Podlaska /
DD.MM.1938-DD.MM.1939 Wytwórnia Płatowców Nr 2, Mielec /
DD.MM.1934-DD.MM.1939 Wytwórnia Silników Nr 1, Okęcie /
DD.MM.1937-DD.MM.1939 Wytwórnia Silników Nr 2, Rzeszów /
Vznik:
Founded:
20.12.1918
20.12.1918
Zánik:
Cancelled:
DD.09.1939
DD.09.1939
Produkty:
Products:
DD.MM.1919-DD.MM.1919 CWL Słowik
DD.MM.1920-DD.MM.1920 WZ-VIII De-Że-Pe
DD.MM.1923-DD.MM.1923 SL-1 Akar
DD.MM.1924-DD.MM.1924 SL-2 Czarny Kot
DD.MM.1924-DD.MM.1924 SL-3
DD.MM.1924-DD.MM.1926 Hanriot H-28
DD.MM.1925-DD.MM.1925 D-1 Cykacz
DD.MM.1926-DD.MM.1928 CWL WZ-X
DD.MM.1926-DD.MM.1926 Sipowicz 1
DD.MM.1927-DD.MM.1927 Skraba ST-3
DD.MM.1927-DD.MM.1929 Blériot-SPAD S.61/2 C.1
DD.MM.1929-DD.MM.1929 Wibault 70 C.1
DD.MM.1929-DD.MM.1930 Wibault 72 C.1
DD.MM.1929-DD.MM.1930 PZL P-1
DD.MM.1929-DD.MM.1931 PZL Ł-2
DD.MM.1930-DD.MM.1931 PZL-5a
DD.MM.1930-DD.MM.1930 PZL P-6
DD.MM.1930-DD.MM.1933 PZL P-7a
DD.MM.1931-DD.MM.1932 PZL P-8
DD.MM.1931-DD.MM.1939 PZL P-11
DD.MM.1931-DD.MM.1931 PZL-12
DD.MM.1932-DD.MM.1932 PZL-4
DD.MM.1932-DD.MM.1932 PZL-16
DD.MM.1932-DD.MM.1932 PZL-19
DD.MM.1932-DD.MM.1933 SG-28
DD.MM.1933-DD.MM.1939 PZL P-24
DD.MM.1934-DD.MM.1934 PZL-22
DD.MM.1934-DD.MM.1938 PZL-23 Karaś
DD.MM.1934-DD.MM.1934 PZL-26
DD.MM.1934-DD.MM.1934 PZL-27
DD.MM.1936-DD.MM.1936 PZL-30 Żubr
DD.MM.1936-DD.MM.1939 PZL-37 Łoś
DD.MM.1936-DD.MM.1936 PZL-42
DD.MM.1937-DD.MM.1939 PZL-43 Czajka
DD.MM.1938-DD.MM.1939 PZL-38 Wilk
DD.MM.1938-DD.MM.1938 PZL-44 Wicher
DD.MM.1938-DD.MM.1939 PZL-46 Sum
DD.MM.1939-DD.MM.1939 PZL-50 Jastrząb
Poznámka:
Note:
1918 vznik vojenských leteckých dílen
1928 reorganizace na samostatný státní podnik
1936 pod PZL podřízeny ostatní státní letecké továrny
1939 po vypuknutí války byl personál evakuován přes Rumunsko na západ, prostory továrny sloužily Němcům a byly na konci války zničeny
1946 v prostorách WS 2 vznikl nástupce PZL, Centralne Studium Samolotów
1918 Military avitaion workshops founded
1928 reorganized into independent state-owned company
1936 all aviation factories owned by state transferred to PZL
1936 after the outbreak of war the staff was evacuated through Romania to the West; the factory premises served the Germans and were destroyed at the end of the war
1946 on the premises of WS 2 was established the successor of PZL, Centralne Studium Samolotów
Zdroje:
Sources:
Glass, Andrzej. Samoloty PZL 1928-1978. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1983. ISBN 83-206-0064-2.
www.samolotypolskie.pl
www.samolotypolskie.pl
URL : https://www.valka.cz/Panstwowe-Zaklady-Lotnicze-1928-1939-t112265#542819 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více