Main Menu
User Menu

Birmingham

Birmingham, Alabama

     
Název:
Name:
Birmingham
Originální název:
Original Name:
Birmingham
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okresy Jefferson a Shelby
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
33°39'12.00"N 86°48'32.00"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1871
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.01.1922-01.10.1933
XIV. sbor
XIV Corps
22.10.1929-24.08.1936
173. brigáda
173rd Brigade
27.08.1930-22.08.1940
62. pěší brigáda
62nd Infantry Brigade
01.10.1933-01.01.1941
XIV. sbor
XIV Corps
24.08.1936-DD.MM.RRRR
173. pěší brigáda
173rd Infantry Brigade
25.01.1941-01.01.1942
VII. sbor
VII Corps
01.10.1941-21.12.1941
71. pozorovací skupina
71st Observation Group
09.03.1942-12.11.1942
75. pozorovací skupina
75th Observation Group
DD.04.1943-08.09.1943
1. letecká zabezpečovací spojovací letka
1st Air Support Communication Squadron
09.11.1943-20.02.1944
91. fotografické křídlo, průzkumné
91st Photographic Wing, Reconnaissance
14.11.1943-30.11.1943
77. taktická průzkumná skupina
77th Tactical Reconnaissance Group
06.11.1946-15.02.1957
87. pěší divize
87th Infantry Division
20.12.1946-31.12.1946
9. letecká divize
9th Air Division
31.12.1946-16.04.1948
19. bombardovací křídlo, velmi těžké
19th Bombardment Wing, Very Heavy
DD.MM.1946-DD.MM.1956
31. pěší divize
31st Infantry Division
16.04.1948-27.06.1949
19. letecká divize, bombardovací
19th Air Division, Bombardment
26.06.1949-10.10.1949
514. křídlo pro přepravu jednotek, střední
514th Troop Carrier Wing, Medium
26.06.1949-10.10.1949
514. skupina pro přepravu jednotek, střední
514th Troop Carrier Group, Medium
10.10.1949-28.03.1951
319. bombardovací skupina (lehká)
319th Bombardment Group (Light)
10.10.1949-22.03.1951
319. letištní skupina
319th Air Base Group
10.10.1949-22.03.1951
319. zdravotnická skupina
319th Medical Group
01.11.1958-DD.MM.RRRR
IV. sbor
IV Corps
DD.MM.1959-DD.MM.1968
31. pěší divize
31st Infantry Division
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
31. pěší divize (NGUS)
31st Infantry Division (NGUS)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
87. divize (cvičná)
87th Division (Exercise)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Velitelství zabezpečení rozvinutí
Deployment Support Command
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Birmingham,_Alabama
URL : https://www.valka.cz/Birmingham-t112193#392740Verze : 1
MOD