Main Menu
User Menu

Pamětní medaile na vládu Alexandra III.

Медаль В память царствования императора Александра III.

     
Název:
Name:
Pamětní medaile na vládu Alexandra III.
Název v originále:
Original Name:
Медаль В память царствования императора Александра III.
Datum vzniku:
Date of Establishment:
26.02.1896
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Struktura:
Structure:
jeden stupeň
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
D.I.Peters : Vyznamenání Ruska v 19. a na počátku 20. století, Moskva 1989URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-vladu-Alexandra-III-t112186#392724Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní medaile na vládu Alexandra III.
Název v originále:
Original Name:
Медаль В память царствования императора Александра III.
Datum vzniku:
Date of Establishment:
26.02.1896
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-vladu-Alexandra-III-t112186#392727Verze : 0
MOD
Medaili o průměru 28 vyrazila ze stříbra Petrohradská mincovna. Celkem bylo vyrobeno více než 300 000 kusů.
Prameny:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-vladu-Alexandra-III-t112186#392730Verze : 0
MOD
Pamětní medaile na dobu vlády cara Alexandra III. byla jedna z prvních dekorací, kterou zakládá jeho syn, poslední ruský car Nikolaj II. Historici sice tohoto vládce celé širé Rusi více odsuzují než chválí, ale jeho syn Mikuláš svého otce opravdu miloval a ctil.


Medaile byla založena „Výnosem cara“ a se souhlasem Senátu dne 26. února roku 1896.


Medaile byla určena jako pamětní medaile pro vysoký klér, generály a důstojníky, ale i poddůstojníky a úředníky všech hodnostních tříd, kteří v době panování cara Alexandra III, byli zařazení na dané funkci v předepsané hodnostní třídě. Doplňujícím nařízením cara Nikolaje II. bylo možno medaili udělit i ženám, zařazených na odpovědných funkcích (dle hodnostních skupin) u carského dvora.


Ve státní mincovně v Petrohradu bylo raženo více jak 300000 ks této zajímavé portrétní medaile.


Popis medaile:


Avers:
V ploše medaile je vpravo hledící portrét cara Alexandra III., který má při pravé straně vavřínovou ratolest. Opis: „ИМП.АЛЕКСАНДРЪ III.( Imperátor Alexandr III.„.


Revers:
V ploše medaile je carská koruna a letopočet:
„1881 / 1894 /"


Rozměr medaile je 28 mm. Medaile se nosila na stuze řádu Sv. Alexandra Něvského.


Děkuji kolegovi Seh1
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-vladu-Alexandra-III-t112186#393080Verze : 0
Název
Name
Pamětní medaile na vládu Alexandra III.
Medal Commemorating the Reign of Alexander III.
Медаль В память царствования императора Александра III.
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1896 Ditěrichs, Michail Konstantinovič
DD.MM.1896 Šokorov, Vladimir
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-vladu-Alexandra-III-t112186#415096Verze : 0
MOD