Main Menu
User Menu

Pamětní medaile na Rusko-japonskou válku 1904-1905

Медаль в память Русско-японской войны 1904–1905 гг.

     
Název:
Name:
Pamětní medaile na Rusko-japonskou válku 1904-1905
Název v originále:
Original Name:
Медаль в память Русско-японской войны 1904–1905 гг.
Datum vzniku:
Date of Establishment:
21.01.1906
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Struktura:
Structure:
stříbrná
světlý bronz
tmavý bronz
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Peters : Vyznamenání Ruska v 19. a na počátku 20. století, Moskva 1989


URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-Rusko-japonskou-valku-1904-1905-t112129#392601Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní medaile na Rusko-japonskou válku 1904-1905, stříbrná
Název v originále:
Original Name:
Медаль в память Русско-японской войны 1904–1905 гг.
Datum vzniku:
Date of Establishment:
21.01.1906
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-Rusko-japonskou-valku-1904-1905-t112129#392602Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní medaile na Rusko-japonskou válku 1904-1905, světlý bronz
Název v originále:
Original Name:
Медаль в память Русско-японской войны 1904–1905 гг.
Datum vzniku:
Date of Establishment:
21.01.1906
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-Rusko-japonskou-valku-1904-1905-t112129#392603Verze : 0
MOD
Medaile o průměru 28 mm byla ražena z:
stříbra - udělovaná všem vojákům nacházejícím se v Port-Arturu v době obrany, tj. od 12.5. - 20.12.1904
světlého bronzu - všem kdo se zúčastnili bojů, zdravotnickému personálu a všem kdo byli vyznamenáni Svatojiřským řádem nebo medailí za chrabrost
tmavého bronzu - všem vojákům a námořníkům, kteří v době od 26.1.1904 do 1.3.1906 sloužili na Dálném východě
Na základě výnosu cara Mikuláše II. z 1.3.1906 dostali ranění v bojích s Japonci právo nosit na stuze medaile "mašli".Prameny:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-Rusko-japonskou-valku-1904-1905-t112129#392604Verze : 0
MOD
Název
Name
Pamětní medaile na Rusko-japonskou válku 1904-1905, světlý bronz
Medal on Russo-Japanese War 1904-1905, Light Bronze
Медаль в память Русско-японской войны 1904–1905 гг.
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1907 Vojcechovský, Sergej
DD.MM.1907 Šokorov, Vladimir
DD.MM.RRRR Děnikin, Anton Ivanovič
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-Rusko-japonskou-valku-1904-1905-t112129#415095Verze : 0
MOD